Magazynowany i transportowany jest w postaci skroplonej w beczkach lub butlach. Dozowanie odbywa się przy użyciu specjalnych dozatorów. Ze względów bezpieczeństwa dozowanie chloru odbywa się przy zachowaniu zasady pełnej lub częściowej próżni (instalacja podciśnieniowa) w procesie chlorowania pośredniego (wytworzenie wody chlorowej). Wadą tej metody dezynfekcji jest zagrożenie wyciekiem gazu, co skutkuje koniecznością instalacji systemu neutralizacji gazu oraz dochowanie wysokiego reżimu transportu i składowania butli z chlorem oraz koniecznością spełnienia właściwych przepisów BHP.

Zalety chloru gazowego:

  • Niskie koszt zakupu surowca
  • Niskie koszty instalacji

Zastosowania chloru gazowego:

  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł celulozowo – papierniczy
  • Przemysł metalurgiczny

Dozatory V-10K

Dezynfektant chlor gazowy Cl2 lub CO2 lub SO2
Instalacja podciśnieniowa
Regulacja stała ręczna / automatyczna
Wydajność do 15 kgCl2/h
Dokładność <±4%
Temperatura pracy 10-50°C
Wyposażenie instalacji inżektor, zawór podciśnieniowy, miernik podciśnienia, zawory bezpieczeństwa
Zabudowa ścienna

 

 

chlor gazowy - dozator Wallace Tiernan

ANALIZATORY I REGULATORY

Większość instalacji do dezynfekcji chemicznej wymaga zastosowania systemów pomiarowych lub też regulatorów. Wallace & Tiernan w tym zakresie posiada kompletną ofertą zawierająca miedzy innymi następujące urządzenia:

PCS Plus pomiar wolnego chloru, pH i temperatury wraz z kontrolą i sterowaniem
Opti Pool pomiar pH, Redox wraz z kontrolą
MFC pomiar chlor wolny, dwutlenek chloru, ozon, nadmanganian potasu  wraz z kontrolą
SFC pomiar i kontrola jednej z wartości: chlor wolny, dwutlenek chloru, ozon, nadmanganian potasu
TMS 561 mętnościomierz
GMS Plus dwukanałowy system detekcji gazu w dwóch pomieszczeniach z pomiarem: chloru, dwutlenku chloru i ozonu

 

 

 

dezynfekcja wody

SYSTEMY DOZOWANIA I MIESZANIA

Membranowe pomki dozujące CHEM-AD

Dozowana substancja ciecze i agresywne chemikalia
Wydajność 0,2 – 750 l/h
Dokładność <±3%
Przeciwciśnienie do 10 bar

Perystaltyczne pomki dozujące CHEM-AD

Dozowana substancja ciecze i agresywne chemikalia
Wydajność do 10 l/h
Dokładność <±3%
Przeciwciśnienie do 10 bar

pompka perstaltycza - dozowanie chloru

Mikser dynamiczny

Dozowana substancja mieszanie cieczy i gazów w zbiornikach
Montaż w zbiornikach otwartych
Wydajność do 14 m3/h
Moc do 18,5 kW
Obroty 3450 obr./min

 

ZDJĘCIA