NaOCl jest jednym z bardziej rozpowszechnionych dezynfektantów. Występuje on w formie płynnej jako roztwór wodny i jest silnie alkaiczny (pH 11,5-12,5). Handlowy podchloryn sodu (12-15% Cl) uzyskiwany jest w zakładach chemicznych poprzez nasycenie roztworu wodorotlenku sodu chlorem gazowym. Przed dozowaniem jest on rozcieńczany z postaci handlowej do roztworu o niższym stężeniu. Zaletą podchlorynu sodu jest jego stosunkowo niski koszt zakupu oraz bardzo prosty układ dozowania. Wadą natomiast, jest stosunkowo krótki okres jego stabilności. W zależności od jakości podchloryn sodu traci zdolność dezynfekcyjną wraz z upływem czasu, zwiększeniem nasłonecznienia oraz wzrostem temperatury. Czynniki te ograniczają możliwość jego magazynowania, co z kolei powoduje zwiększenie atrakcyjności metody polegającej na produkcji podchlorynu sodu w miejscu jego dozowania. Metoda ta polega na wytwarzaniu podchlorynu w procesie elektrolizy roztworu solanki. W takim przypadku wymagany jest zakup generatora, dostęp do bieżącej wody i energii elektrycznej oraz okresowe uzupełnianie zapasu soli. W procesie elektrolizy uzyskiwany jest podchloryn sodu o stężeniu do 25 g Cl/l oraz gaz wodorowy, który jako produkt uboczny, jest rozcieńczany powietrzem atmosferycznym i wydmuchiwany na zewnątrz obiektu.

Zalety podchlorynu sodu:

  • Wysokie bezpieczeństwo – brak substancji toksycznych
  • Niski koszt zakupu surowca – soli kuchennej
  • Bardzo prosty układ dozowania
  • Prostota obsługi

Zastosowania podchlorynu sodu:

  • Dezynfekcja wody pitnej (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów, zapobieganie powstawaniu alg)
  • Dezynfekcja wody w przemyśle spożywczym (zastosowania roztworu dwutlenku chloru w wodzie płuczącej do mycia urządzeń produkcyjnych, orurowania, zbiorników, pojemników i butelek)
  • Dezynfekcja wody chłodnicznej i obiegowej (przemysł chemiczny, papierniczy, rafinerie, elektrociepłownie, ciepłownie, chłodnie kominowe)
  • Dezynfekcja basenów, kąpielisk, parków wodnych, spa, wellness – (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów, zapobieganie powstawaniu alg)
Osec – B
Dezynfektant podchloryn sodu – NaOCl
Metoda wytwarzania elektroliza roztworu solanki
Stężenie NaOCl 6 g Cl2/l
Wydajność do 2,6 kg Cl2/h
Zużycie energii elekt. 4,5 kWh/kgCl2
Zużycie soli 3,0 kg/kgCl2
Żywotność elektrod ok. 5-10 lat (brak membran)
Zabudowa wolnostojąca

podchloryn sodu - dezynfekcja wody OSEC

Osec – B Pack
Dezynfektant podchloryn sodu – NaOCl
Metoda wytwarzania elektroliza roztworu solanki
Stężenie NaOCl 8 g Cl2/l
Wydajność do 5 kg Cl2/h
Zużycie energii elekt. 4,5 kWh/kgCl2
Zużycie soli 3,0 kg/kgCl2
Żywotność elektrod ok. 5-10 lat (brak membran)
Zabudowa wolnostojąca

podchloryn sodu - dezynfekcja wody OSEC

Osec – A
Dezynfektant podchloryn sodu – NaOCl
Metoda wytwarzania elektroliza kwasu solnego
Stężenie HCl 9% lub 18%
Stężenie NaOCl 6 g Cl2/l
Wydajność do 0,05 kgCl2/h
Żywotność elektrod ok. 4 lata
Zabudowa naścienna
Zastosowanie dezynfekcja wody basenowej

podchloryn sodu - dezynfekcja wody OSEC

Osec – NXT
Dezynfektant podchloryn sodu – NaOCl
Metoda wytwarzania elektroliza roztworu solanki
Stężenie NaOCl 25 g Cl2/l
Wydajność do 2,5 kg Cl2/h
Zużycie energii elekt. 4,6 kWh/kgCl2
Zużycie soli 1,7 kg/kgCl2
Żywotność elektrod ok. 5-10 lat (brak membran)
Zabudowa wolnostojąca

podchloryn sodu - dezynfekcja wody OSEC

ZDJĘCIA