Wybrane referencje

Oczyszczalnia Ścieków w Puławach

null

Oczyszczalnia Ścieków w Puławach – dostawa prasy tłokowej Bucher o wydajności dobowej 5 ton suchej masy na dobę (180 m3 nadawy) wraz ze stacją przygotowania polimeru, systemem pomiarowym i automatyką sterującą. W ramach zadania firma Proffico zrealizowała kompletną, wysokowydajną instalację mechanicznego odwadniania osadów ściekowych, co pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej przez suszarnię osadów ściekowych. Instalacja w Puławach była pierwszą w Polsce instalacją mechanicznego odwadniania osadów komunalnych z zastosowanie znanej i stosowanej w Europie Zachodniej prasy tłokowej. Zastosowanie energooszczędnej prasy tłokowej Bucher wraz z urządzeniami pomiarowymi poziomu suchej masy, przepływu i zużycia flokulantu skutkuje uzyskaniem maksymalnego fizycznie możliwego poziomu odwodnienia osadów przed ich suszeniem. Dzięki zastosowaniu pras Buchera typu HPS 7507 zużycie energii przez suszarnię uległo obniżeniu o 40%.

Warto podkreślić, że instalacja mechanicznego odwadniania osadów ściekowych w Puławach powstała w ramach projektu pt. „Międzygminny system wodno-ściekowy w aglomeracji Puławy„, który otrzymał nagrodę jury konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Ocenie w konkursie podlegały następujące kryteria: nowatorstwo, funkcjonalność, walory estetyczne oraz aspekty finansowe.

Więcej:

Top inwestycja – nagroda dla Puławskiej Oczyszczalni

Oczyszczalnia Ścieków w Radomiu

null

Oczyszczalnia Ścieków w Radomiu – dostawa dwóch pras tłokowych Bucher o wydajności dobowej 15 ton suchej masy na dobę (360 m3 nadawy) wraz ze stacjami przygotowania polimeru, systemem pomiarowym i automatyką sterującą. W ramach zadania firma Proffico zrealizowała kompletną, wysokowydajną instalację mechanicznego odwadniania osadów ściekowych, co pozwoliło na znacząceobniżenie kosztów zużycia energii cieplnej przez suszarnię osadów ściekowych. Zastosowanie energooszczędnych pras tłokowych Bucher wraz z urządzeniami pomiarowymi poziomu suchej masy, przepływu i zużycia flokulantu skutkuje uzyskaniem maksymalnego fizycznie możliwego poziomu odwodnienia osadów przed ich suszeniem. Dzięki zastosowaniu pras Buchera typu HPS 7507 zużycie energii przez suszarnię uległo obniżeniu o 40%.

Oczyszczalnia ścieków w Jędrychówku (Morąg)

null

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku (Morąg) – dostawa i montaż drobnopęcherzykowych rusztów napowietrzających Sanitaire i mieszadeł Flygt. W ramach tego zadania Proffico dostarczył i zainstalował w komorach osadu czynnego membranowe dyfuzory dyskowe typu Sanitaire Silver II oraz wolnoobrotowe mieszadła Flygt. Instalacja napowietrzania została dodatkowo wyposażona w specjalną konstrukcję nośną umożliwiającą jej wyciagnięcie bez konieczności opróżniania reaktora.

Oczyszczalnia ścieków w Głogowie Małopolskim

null

Oczyszczalnia ścieków w Głogowie Małopolskim – dostawa i montaż systemu napowietrzania oraz mieszadeł Flygt. W ramach tego zadania Proffico dostarczył i zainstalował w komorach osadu czynnego membranowe dyfuzory dyskowe typu Sanitaire Silver II oraz wolnoobrotowe mieszadła Flygt. Charakterystyczną cechą dyfuzorów Sanitaire jest wysoka skuteczność transferu tlenu. Zainstalowana instalacja napowietrzania drobnopęcherzykowego pozwoliła na uzyskanie znaczących oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Paczkowanie wody pitnej MPWiK Rzeszów

null

Rzeszów MPWiK – dostawa i montaż automatycznej paczkowarki wody typu „Aquapack 2”. Urządzenie do paczkowania wody wodociągowej Proffico Aquapack 2 umożliwia paczkowanie wody zdatnej do bezpośredniego spożycia w woreczkach 1 l oraz 0,5 l. Cechą wyróżniającą automatyczną paczkowarkę Aquapack wśród alternatywnych rozwiązań na rynku jest możliwość szybkiego uruchomienia produkcji wody paczkowanej na potrzeby dużej ilości odbiorców i jej łatwej dystrybucji w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej.

Paczkowanie wody pitnej Radom

null

Radom – Wodociągi Miejskie – dostawa i montaż automatycznej paczkowarki wody typu „Aquapack 2”. Urządzenie do paczkowania wody wodociągowej Proffico Aquapack 2 umożliwia paczkowanie wody zdatnej do bezpośredniego spożycia w woreczkach 1 l oraz 0,5 l. Cechą wyróżniającą automatyczną paczkowarkę Aquapack wśród alternatywnych rozwiązań na rynku jest możliwość szybkiego uruchomienia produkcji wody paczkowanej na potrzeby dużej ilości odbiorców i jej łatwej dystrybucji w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej.