PACZKOWARKA WODY PITNEJ

Paczkowaczka wody typu PROFFICO Aquapack 2, przeznaczona jest do pakowania wody pitnej. Przy użyciu tego urządzenia przedsiębiorstwa wodociągowe uzyskują możliwość pakowania wody w worki foliowe z własnym logiem. Automatyczna paczkowarka wody pitnej jako jedyne urządzenie na rynku zapewnia przedsiębiorstwom wodociągowym realną możliwość zapewnienia ciągłości dostaw wody bezpiecznej bakteriologicznie w przypadku awarii sieci wodociągowych lub w przypadku innych sytuacji kryzysowych. Dotychczasowo stosowane rozwiązanie – cysterny i beczkowozy z uwagi na problemy z zachowaniem czystości bakteriologicznej w większości przypadków dostarczają wodą nie zdatną do bezpośredniego spożycia. Sytuacja ta podyktowana jest faktem, że w związku z nieprzewidywalnym terminem wyjazdu (np. awaria sieci) nie jest możliwa skuteczna i czasochłonna dezynfekcja chemiczna zbiorników. Taka okoliczność stoi w oczywistej sprzeczności z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak również z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które to określa bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie jakości wody w cysternach. Paczkowarka Aquapack 2 wykonana jest z materiałów nierdzewnych, a jej konstrukcja zapewnia utrzymanie czystości mikrobiologicznej produktu.

Paczkowarka wody - panel

Woreczki z wodą do picia

Woreczki z wodą do picia

Zarówno woda pitna jak i folia opakowaniowa poddawane są ciągłej dezynfekcji – promieniowaniu ultrafioletowemu. Sterowanie maszyną i regulacja nastaw (wydajności i dozy) realizowane są z pulpitu operatorskiego, który dodatkowo wyświetla informacje o stanie pracy maszyny. Zastosowany automatyczny datownik pozwala na określenie daty produkcji lub przydatności do spożycia zapakowanej wody. Całość jest wykonana z materiałów najwyższej jakości, a zastosowana armatura i podzespoły pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Woreczki z wodą mogą być wykorzystywane w przypadku:

  • awarii sieci wodociągowych,
  • zamarzania przyłączy,
  • wtórnego skażenia sieci wodociągowej,
  • występowania klęsk żywiołowych (np. powodzie),
  • odcięcia dostaw wody dla klientów zalegających z płatnościami (skuteczna windykacja należności z zachowaniem wymogów prawnych),
  • spełnienia wymagań Obrony Cywilnej.

PACZKOWARKI PROFFICO

Paczkowarka wody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Marka, typ Proffico Aquapack 2,
Atest PZH do kontaktu z woda pitną tak
Pakowany produkt woda,
Wielkość dozy regulacja od 0,5 do 1,5 l
Wydajność ok. 1’500 worków/h,
Szerokość folii 310 mm,
Grubość folii  0,09 – 0,1 mm,
Średnica wałka folii max 400 mm,
Ciśnienie wody min 3 bar,
Średnie zużycie wody chłodzącej ok. 0,05 m3/h,
Średnie zużycie sprężonego powietrza ok. 18 m3/h,
Zapotrzebowanie mocy 2,5 kW,
Napięcie zasilania 400 V,
Dezynfekcja wody UV,
Dezynfekcja foli UV,
Transporter woreczków tak, ok. 1,5 m,
Agregat sprężarkowy wydajność: 360 l/min.; pojemność zbiornika 50 l; moc 2,5 kW, 230 V; 50 Hz; ciśn. robocze: 6 bar; ciśn. max: 8 bar; ilość stopni sprężania 1; 1 cylinder,
Wykonywane czynności odwijanie folii z rolki, datowanie, formowanie i zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka, transport woreczka na transporterze,
Gabaryty /bez układu zasilania/ 975/1550/2300 mm,
Masa ok. 620 kg,
Obsługa 1 osoba.
WYMAGANIA INSTALACYJNE
Pomieszczenie montażowe: powierzchnia min. 15 m2 w kształcie zapewniającym racjonalne usytuowanie i obsługę urządzenia, drzwi wejściowe umożliwiające wstawienie urządzenia, pomieszczenie posiadające wentylację, ogrzewanie, odpływ oraz spełniające wymogi higieniczne przeznaczone dla pomieszczeń produkcji spożywczej.
Energia elektryczna: 3 x 400 V – 50 Hz (zabezpieczenie 25 A).
Woda pitna: wydajność do 5 m3/h ciśnienie min. 2 bar.
Sprężone powietrze: ciśnienie 6 bar (stałe), ilość ok. 18 m3/h.

JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ ZAPAKOWANEJ WODY

Paczkowanie wody

Urządzenie może być montowane na terenie lokalnej stacji uzdatniania wody lub w innym odpowiednim miejscu posiadającym dostęp do sieci wodociągowej. Pakowaniu powinna podlegać woda wodociągowa spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zgodnie z tymi wymogami konfekcjonowana woda może być przechowywana w suchym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu do 6 miesięcy od daty jej zapakowania.

WYBRANE REFERENCJE

 • MPWiK w Warszawie
 • PWiK Wyszków

Wiadomości z Wyszkowa – woda smaczna i zdrowa

 • Wodociągi Miejskie w Radomiu,
 • PWiK w Starachowicach,

W Starachowicach będą paczkować wodę

W razie awarii dostaniemy woreczki z wodą

 • ZWiK w Ciechanowie,
 • PWiK w Mińsku Mazowieckim.
 • MPWiK w Rzeszowie.
 • KZGK w Kozienicach.

Paczkowanie wody

Woreczki z wodą

Pakowaczka wody

PRZYKŁADOWA SZATA GRAFICZNA WORECZKÓW

FILMY

Aquapack – Stacja Uzdatniania Wody w Radomiu

Aquapack – Stacja Uzdatniania Wody w Starachowicach

REFERENCJE

Paczkowanie wody pitnej MPWiK Warszawa

null

Warszawa MPWiK – dostawa i montaż automatycznej paczkowarki wody typu „Aquapack 2”. Urządzenie do paczkowania wody wodociągowej Proffico Aquapack 2 umożliwia paczkowanie wody zdatnej do bezpośredniego spożycia w woreczkach 1 l oraz 0,5 l. Cechą wyróżniającą automatyczną paczkowarkę Aquapack wśród alternatywnych rozwiązań na rynku jest możliwość szybkiego uruchomienia produkcji wody paczkowanej na potrzeby dużej ilości odbiorców i jej łatwej dystrybucji w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej.

Paczkowanie wody pitnej Radom

null

Radom – Wodociągi Miejskie – dostawa i montaż automatycznej paczkowarki wody typu „Aquapack 2”. Urządzenie do paczkowania wody wodociągowej Proffico Aquapack 2 umożliwia paczkowanie wody zdatnej do bezpośredniego spożycia w woreczkach 1 l oraz 0,5 l. Cechą wyróżniającą automatyczną paczkowarkę Aquapack wśród alternatywnych rozwiązań na rynku jest możliwość szybkiego uruchomienia produkcji wody paczkowanej na potrzeby dużej ilości odbiorców i jej łatwej dystrybucji w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej.

ZDJĘCIA

ATESTY