2015 marzec – JAKOŚĆ ROKU 2014 – INNOWACJA

Spółka Proffico po raz kolejny potwierdziła projakościowe podejście do prowadzenia działalności i zarządzania. Dowodem tego jest otrzymanie wyróżnienia w kategorii JAKOŚĆ ROKU 2014 INNOWACJA podczas Gali Finałowej I Europejskiego Kongresu Jakości, 23 marca 2015 r. w Warszawie. Organizatorem konkursu była Fundacja Qualitas, której celem jest wspieranie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

Spółka Proffico została laureatem nagrody za innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska realizowane na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków. Prasy tłokowe oferowane przez firmę, mają istotne znaczenie w redukowaniu kosztów procesu gospodarowania osadami ściekowymi (zmniejszenie ilości osadów ściekowych w procesie odwadniania do 35% s.m.), a ich techniczna żywotność sięga 40-50 lat.

Firma Proffico, jako pierwsza w kraju, proponuje również nowy standard w jakości usuwania awarii sieci wodociągowych. W przypadku braku wody pitnej paczkowarki Aquapack pozwalają na produkcję i dostawę wody pitnej dla mieszkańców w hermetycznych woreczkach.

Nowatorskie podejście, wypełnienie wolnej przestrzeni na rynku, a także dostarczanie sprzętów o najwyższym światowym poziomie zadecydowały o przyznaniu wyróżnienia dla spółki Proffico w programie JAKOŚĆ ROKU 2014 w kategorii INNOWACJA.