Osady

Mikrofalowy pomiar suchej masy Valmet - Metso

Czujnik Valmet Total Solids Transmitter (Valmet TS) przy pomiarach suchej masy wykorzystuje technologię mikrofalową. Urządzenie służy do pomiaru całkowitej zawartości substancji stałych i dzięki temu przyczynia się do łatwiejszego sterowania procesami technologicznymi. Podstawowym parametrem technicznym mierzonym przez czujnik jest czas przelotu fali o odpowiedniej częstotliwości w badanym ośrodku. Czas przelotu zależy od przenikalności dielektrycznej danego ośrodka. W przypadku substancji organicznych jest ona praktycznie stała, ale zmienia się wraz ze zmianą zawartości wody. Dlatego zmiana w przenikalności dielektrycznej pozwala wnioskować o zawartości substancji stałych w badanym ośrodku. Dzięki wykonywaniu pomiarów w przepływie możliwe jest uzyskanie wyższej dokładności oraz eliminuje się ryzyko zatykania instalacji. 

Montaż czujnika jest niezwykle prosty (montaż międzykołnierzowy) i nie wymaga dużych przeróbek instalacji. Szeroki zakres rozmiarów czujnika pozwala na dostosowanie urządzenia praktycznie do każdej średnicy rurociągu. 

pomiar suchej masy Valmet-Metso

Zalety pomiaru mikrofalowego

Dotychczas stosowane czujniki optyczne łatwo ulegają zanieczyszczeniu i tracą swoją dokładność na skutek odkładania się związków wapnia na czujnikach. Technologia mikrofalowa wyeliminowała ten mankament i pod wieloma względami przewyższa inne metody pomiarowe zawartości substancji stałych:

  • wysoka dokładność – zgodnie z pomiarami laboratoryjnymi,
  • zmiana składu substancji stałych nie wpływa na wyniki pomiarów,
  • brak ruchomych elementów, stąd nie są konieczne prace konserwacyjne,
  • odporność na zanieczyszczenia – ewentualne zanieczyszczenia na ceramicznej antenie pomiarowej nie mają wpływu na uzyskane wyniki,
  • odporność na substancje żrące i korozyjne.

Zakres zastosowań

Czujniki Valmet umożliwiają osiągnięcie optymalnego sposobu sterowania procesami oczyszczania ścieków. Ze względu na możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności finansowych oraz na fakt, że w ramach prowadzonych procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków dąży się do uzyskania zakładanych wartości poziomu suchej masy, czujniki Valmet stosowane są od etapu osadnika wstępnego aż do osadu odwodnionego. 

Sprawdzona technologia

Mikrofalowe czujniki zawartości substancji stałych Valmet są stosowane od ponad dziesięciu lat w pomiarach procesowych w najbardziej wymagających zastosowaniach. Uzyskiwane dane pomiarowe są nie tylko dokładne ale i powtarzalne. Nie wpływa na nie ani zmiana warunków prowadzenia procesu, ani typ zastosowanych surowców czy wielkość przepływów. Wyniki pomiarów całkowitej zawartości substancji stałych uzyskiwane dzięki czujnikom opartym na technologii mikrofalowej charakteryzują się wyjątkową dokładnością oraz stabilnością.

Dzięki zastosowaniu wiarygodnych czujników Valmet do prowadzenia ciągłych pomiarów on-line zawartości suchej masy możemy zrezygnować z prowadzenia analiz laboratoryjnych jako pomiaru podstawowego. Analizy laboratoryjne służą tylko do weryfikacji pracy czujnika i są traktowane jako pomiary uzupełniające. Dodatkowo pomiar on-line daje możliwość wykorzystania danych o bieżącej gęstości w systemach sterowania i SCADA co znacznie ułatwia ustawienie pracy oczyszczalni ścieków czy spalarni. 

Więcej informacji znajdziesz w pliku pdf.

mikrofalowy czujnik suchej masy Valmet TS

przykłady zastosowania czujników Valmet

Możliwości nabycia

morski
ikony nabycia-06

zakup

ikony nabycia-03

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Cezary Rokicki

tel. +48 601 390 924

e-mail: cezary.rokicki@proffico.com

Referencje

morski

Zalety oferowanego urządzenia 

Case study

czerwony