Ścieki

Mieszadła serii 4600

Mieszadła kompaktowe Flygt zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności, uniwersalności i prostej instalacji; stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie odpowiednio dla każdej wielkości i kształtu zbiornika.

Kompaktowe mieszadła Flygt bez trudu mieszają ciecze bardzo zanieczyszczone, o wysokiej gęstości lub bardzo lepkie oraz ciecze zawierające materiały włókniste. Niewielka liczba podzespołów, niski koszt inwestycyjny oraz proste procedury serwisowe sprawiają, że kompaktowe mieszadła Flygt stanowią ekonomiczny wybór dla następujących zastosowań:

  • oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego, np. konwencjonalny Asp lub sekwencyjny SBR,
  • zbiorniki magazynowe osadu,
  • zbiorniki wyrównawcze,
  • mieszanie w pompowniach,
  • mieszanie w piaskownikach,
  • zbiorniki chlorowania,
  • komory masy papierniczej,
  • wanny hartownicze. 

Typoszereg mieszadeł 4600

Oferta mieszadeł kompaktowych z napędem bezpośrednim obejmuje osiem różnych wielkości. Zastosowanie standaryzowanych materiałów i podzespołów, modułowa konstrukcja, która zawiera szereg wirników z łopatkami o różnym kącie zamocowania dla każdego modelu, zapewniają obszerny zakres parametrów mieszadeł.

Więcej informacji czytaj w pliku pdf.

Mieszadła serii 4600

Produkty

żółty

Mieszadła serii 4400

Mieszadła serii 4500

Mieszadła serii 4800

Mieszadła strumieniowe

Możliwości nabycia

żółty
ikony nabycia-04

zakup

ikony nabycia-01

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Arkadiusz Witak

+48 885 805 502

e-mail: arkadiusz.witak@proffico.com

Referencje

żółty

Zalety oferowanych mieszadeł doceniają: EKO Radomsko Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków w Sułkowicach gm. Chynów, Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie, Firma Usługowo-Handlowa Damian Wąsiewski, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu, Solida Radosław Muszyński Sp. z o.o. Warszawa

Case study

czerwony

Broszury

żółty