Ścieki

Przepompownia ścieków
APF - system usuwania kożucha

APF – system usuwania kożucha

 

Sterownik APF działa równolegle do sterownika głównego zapewniając usuwanie kożucha
z przepompowni. Sterownik APF okresowo wydłuża pracę pompy poniżej zadanego poziomu minimalnego, aż do zassania pierwszego powietrza powodującego wyłączenie pompy (zmiana natężenia prądu).

Dzięki takiemu zabiegowi pompa w ostatniej fazie swojej pracy zasysa kożuch wraz ze wszystkimi częściami flotującym i tłuszczem, przez co następuje samooczyszczenie przepompowni ścieków. Częstotliwość załączania systemu można ustawić w dowolnym zakresie w zależności od specyfiki ścieków (zwyczajowo system ten uruchomiany jest 10 razy na dobę).

 

APF
APF

Eksploatator ma możliwość wyboru częstotliwości działania systemu.

 

APF - system usuwania kożucha

Produkty

żółty

Pompa Flygt serii N

Pompa Flygt serii F

Pompa Flygt z systemem Concertor

Wkładka Top

Hydrodynamiczny zawór płuczący

APF - system usuwania kożucha

Możliwości nabycia

żółty

Pompy Flygt

żółty
ikony nabycia-04

zakup

ikony nabycia-01

serwis

Pompy Flygt z systemem Concertor

żółty
wynajem

wynajem

ikony nabycia-04

zakup

ikony nabycia-01

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Arkadiusz Witak

+48 885 805 502

e-mail: arkadiusz.witak@proffico.com

Referencje

żółty

Niezawodne pompy Flygt wykorzystywane są w wielu przepompowniach ścieków, między innymi przez: MPWiK Warszawa, PWK Legionowo, Cyfrowy Polsat, Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warce, Austria Juice Group, Oczyszczalnię Ścieków w Sułkowicach, MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, PGK w Żyrardowie, ZGK Konstancin Jeziorna , Archiwum Państwowe, Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., POP w Mszczonowie (pompownia główna) 

Case study

czerwony