Mikrofiltracja wody

Mikrofiltracja wody znajduje coraz częściej zastosowanie jako końcowy etap oczyszczania wody. Do mikrofiltracji wody wykorzystywane są kompaktowe systemy z możliwością zabudowy w kanałach oraz układach ciśnieniowych. Zapewniają one dużą wydajność przy niewielkich kosztach instalacji, użytkowania i konserwacji. Niskie zużycie energii i prosta konstrukcja sprawiają, że urządzenia stanowią optymalny sposób oczyszczania ścieków i wody.

Zastosowanie

Woda pitna i nawadnianie
 • Ujęcia wody powierzchniowej – filtracja mechaniczna
 • Usuwanie zawiesiny
 • Ochrona zraszaczy wodnych (dysze ochronne)
 • Ponowne wykorzystanie wody w procesach technologicznych
Oczyszczanie ścieków
 • Doczyszczanie ścieków oczyszczonych
 • Wstępne oczyszczanie ścieków
 • Ochrona reaktora membranowego
 • Zastąpienie osadnika wtórnego
 • Oczyszczanie wody technologiczne
Przemysł
 • Filtracja wód procesowych
 • Ochrona instalacji chłodzenia
 • Mikrofiltracja

Informacje techniczne

Szczegółowe dane znajdą Państwo w naszej broszurze produktowej, dostępnej w sekcji “Załączniki” w dolnej części strony.

Galeria

Załączniki