Przepompownie

Przepompownia ścieków może być wykorzystywana do przepompowywania różnego typu czynników: ścieków z zakładów przemysłowych, ścieków bytowo-gospodarczych, wód opadowych i drenażowych. Przepompownie dostępne na rynku często nie uwzględniają w wystarczającym stopniu potrzeb użytkowników dotyczących niezawodności działania oraz bezobsługowej eksploatacji przepompowni ścieków.

Aspekty, te trzeba uwzględnić podczas doboru pomp jak i elementów czyszczących zbiornik. Ścieki mają inne właściwości niż woda deszczowa lub gnojowica. Możliwość występowania w przetłaczanych ściekach domieszek i osadów często nie jest wystarczająco uwzględniana w procesie projektowania i doboru. Prowadzi to po pewnym czasie eksploatacji przepompowni ścieków do jej zapychania i nieefektywnej pracy. Towarzyszą temu procesy gnilne dokuczliwe dla osób przebywających lub mieszkających w pobliżu przepompowni ścieków.

Przepompownia ścieków

Zastosowania dla przepompowni ścieków

Rozwiązania przydomowe:
 • domy jednorodzinne
 • gospodarstwa rolne
 • drobna działalność gospodarcza

Rozwiązania przemysłowe:
 • zakłady kanalizacyjno-wodociągowe
 • zakłady produkcyjne
 • ośrodki wczasowe
 • osiedla mieszkalne

Wytrzymałość zbiornika

Przepompownia ścieków - Wpływ kwasu siarkowego na beton
Wpływ siarkowodoru na beton

W praktyce mamy często do czynienia z sytuacją zmniejszonego obciążenia przepompowni i dłuższego czasu przebywania ścieków w kanalizacji, a w konsekwencji do zwiększonego powstawania siarkowodoru (H2S). Siarkowodór obecny w ściekach ma negatywny wpływ na wszystkie materiały betonowe, odlewnicze i stalowe w przepompowni ścieków. Powstały w wyniku procesów mikrobiologicznych kwas siarkowy (H2S04) może doprowadzić do fizycznej degradacji betonu. W związku z tym proponuje się wykonanie przepompowni ścieków z polimerobetonu, betonu zabezpieczonego chemicznie lub tworzywa sztucznego (PEHD).

Wkładka Top – Eliminacja osadów dennych

Studzienka standardowa

Studzienka pompy ściekowej

Studzienka przepompowni ściekowej ma za zadanie doprowadzać dopływające ścieki do pompy ściekowej. Tradycyjne studzienki nie mają skosów lub zawierają je, ale o niedostatecznie dopracowanej geometrii. Przy eksploatacji pomp ściekowych nie da się wówczas uniknąć problemów z zalegającymi osadami, które należy wtedy okresowo usuwać. Nie usuwanie osadów może powodować zatykanie się pomp, czy też powstawanie przykrych zapachów, które skutkuje zwiększonym nakładem czasu i środków finansowych przeznaczanych na dodatkową konserwację / czyszczenie przepompowni ścieków. Zastosowanie wkładki dennej TOP w sposób dwojaki ogranicza odkładanie się osadów stałych i szlamu na dnie. Po pierwsze, powierzchnia dna przepompowni ścieków jest znacznie mniejsza w stosunku do standardowych skosów. Osady gromadzą się bezpośrednio pod pompą, gdzie mogą być swobodnie zasysane przez pompy ściekowe. Po drugie, chroniona patentem geometria wkładki TOP zapewnia optymalizację przepływu ścieku po dnie przepompowni, co prowadzi to do powstania przepływu turbulentnego, który podrywa osady, dzięki czemu można je swobodnie odpompować. W ostatecznym rozrachunku otrzymujemy przepompownię ścieków, która czyści się sama.

Istnieją dwa sposoby zamontowania wkładki TOP
 • zbudowanie nowej przepompowni ścieków wraz w wkładką TOP
 • modernizacja już istniejącej przepompowni poprzez „wklejenie” wkładki na dno istniejącego zbiornika.

Zwyczajowo wkładka wykonano jest z tworzywa GRP.

Przepompownia z wkładką denną TOP zapewnia
 • Zintegrowaną konstrukcję zapewniającą samoczynne oczyszczanie
 • Ograniczenia do minimum zjawiska odkładania osadów
 • Sprowadzone i potwierdzone w setkach aplikacji na terenie Polski działanie
 • Prostotę wprowadzenia do już pracujących pomp
 • Łatwość montażu
Wkładka TOP opatentowana przez firmę Flygt – liczne korzyści przy niskich kosztach inwestycyjnych.

Kompletna pompownia Flygt TOP ze zintegrowanym, zoptymalizowanym układem pompowym

Automatyczne czyszczenie przepompowni

Jeśli dopuści się do nagromadzenia tłuszczu i osadów w studni przepompowni ścieków, to ich efektem wcale nie musi być tylko nieprzyjemny zapach. Może nastąpić zanieczyszczanie regulatorów poziomu, co prowadzi do pogorszenia sprawności eksploatacyjnej całej przepompowni, a w skrajnym wypadku może zatrzymać jej pracę i doprowadzić do awarii. Tym samym, niezwykle istotne jest regularne usuwanie osadów. Jeśli czyszczenie wykonuje personel metodami mechanicznymi, oznacza to dokuczliwy przestój przepompowni ścieków i koszty robocizny. Zawór płuczący tworzy proste, skuteczne i przy tym w pełni automatyczne rozwiązanie problemu oczyszczania zbiorników przepompowni ścieków.

Efektywny system płuczący

Całkowicie zautomatyzowane płukanie po załączeniu
Głębokie odsysanie w cyklu czyszczenia

Gdy pompa podejmuje pracę, zawór otwiera się na około 20 sekund, powodując wyrzucenie silnej strugi wody, która spłukuje wszystkie osady Osady ściekowe następnie są zasysane przez pompę główną. Cykl spłukiwania stanowi integralny element cyklu pracy pompy, a tym samym płukanie następuje przy każdym uruchomieniu pompy.

Przepompownia ścieków - oczyszczanie

Gdy pompa podejmuje pracę, zawór jest otwarty. Struga wody przepływająca przez zawór tworzy w komorze, w której umieszczona jest kula, podciśnienie względem nadciśnienia występującego w wypełnionej olejem komorze znajdującej się pod przeponą.

Przepompownia ścieków - oczyszczanie

Przez kolejne 20 sekund kula unoszona jest przez przeponę w miarę wyrównywania się ciśnień w tych dwóch komorach. Czas ten można zmieniać na zasadzie dławienia przepływu oleju ze zbiorników oleju do komory pod przeponą.

Przepompownia ścieków - oczyszczanie

Kula osiąga krytyczne położenie i pod działaniem strugi wody wciskana jest w swe gniazdo, zamykając w ten sposób zawór. Moc pompy jest teraz w pełni wykorzystywana na opróżnienie pompowni, a  ciśnienie występujące we wnętrzu zaworu powoduje przesunięcie przepony z powrotem do pozycji wyjściowej.

Przepompownia ścieków - oczyszczanie

Gdy pompa zatrzymuje się, następuje odprowadzenie ciśnienia z wnętrza zaworu i kula opada ponownie do pozycji spoczynkowej. Zawór jest teraz otwarty w gotowości do następnego cyklu pracy.

APF – System usuwania kożucha

Sterownik APF działa równolegle do sterownika głównego zapewniając usuwanie kożucha z przepompowni. Sterownik APF okresowo wydłuża pracę pompy poniżej zadanego poziomu minimalnego, aż do zassania pierwszego powietrza powodującego wyłączenie pompy (zmiana natężenia prądu). Dzięki takiemu zabiegowi pompa w ostatniej fazie swojej pracy zasysa kożuchwraz ze wszystkimi częściami flotującym i tłuszczem, przez co następuje samooczyszczenie przepompowni ścieków. Częstotliwość załączania systemu można ustawić w dowolnym zakresie w zależności od specyfiki ścieków (zwyczajowo system ten uruchomiany jest 10 razy na dobę).

Pompy Typu N

Dzięki modyfikacji dyfuzora wlotowego pompy  N zyskały dodatkową funkcję rozrywania zanieczyszczeń stałych zawartych w pompowanym medium. W połączeniu z bardzo wysoką odpornością wirnika i pierścienia na ścieranie możliwe stałe się pompowanie ścieków zawierających zanieczyszczenia stałe jak na przykład włókniny, szmaty, guma tworzywa sztuczne, piasek (zawiesina mineralna, osady ściekowe do 8% s.m.)

Tradycyjna pompa ściekowa

Tradycyjna pompa działająca z przerwami
Pompa N Flygt

Koncepcja samooczyszczania

Wszystkie pompy Flygt N charakteryzuje taka sama skuteczność samooczyszczania się niezależnie od warunków pracy.

Etap 1

Większość ciał stałych przedostających się do pompy przechodzi przez wirnik między łopatkami wirnika. Jeżeli obiekt zakleszczy się w górnej krawędzi jednej z łopatek wirnika, zsunie się wzdłuż krzywizny w kierunku osi wlotu pompy.

Etap 2

Ciało stale zsunie się wzdłuż końcówki łopatki wirnika wewnątrz rowka odciążającego. Trzpień prowadzący we wlotowej wkładce pierścieniowej wypchnie wszystkie typy ciał stałych z dala od środka wirnika wzdłuż krawędzi górnej i na zewnątrz przez rowek odciążający.

Szeroki zakres wydajności do każdego zastosowania

Elastyczna i modułowa konstrukcja

Elastyczna i modułowa konstrukcja Technologic Flygt N umożliwia dostosowanie hydrauliki do indywidualnych wymagań praktycznie każdej aplikacji. Wybierz wersję z utwardzanego żeliwa przeznaczoną do typowych zastosowań w oczyszczaniu ścieków lub wersje z pierścieniem „chopper” do cięcia długich włókien lub ciał stałych. Wersja Hard-Iron’” jest przeznaczona dla aplikacji gdzie pompowane medium zawiera dużą ilość substancji ściernych.

Pompa do ścieków - rodzaje wirników pomp ściekowych

Żeliwny wirnik z utwardzanymi krawędziami i wlotową wkładką pierścieniową do typowych zastosowań pompowania.

Bardzo trwała opcja dla zastosowań wywołujących abrazję (ścieranie) i powodujących erozję korozyjną.

Wlotowa wkładka pierścieniowa typu „Chopper” tnąca i rozrywająca długie włókna i ciała stałe.

Najważniejsze osiągi z szerokim zakresem wydajności

Filmy

Załączniki