Dezynfekcja cystern z wodą pitną

Przeznaczenie modułu

Moduł dezynfekcji Aquasave przeznaczony jest do skutecznej, automatycznej dezynfekcji wodymagazynowanej w cysternach przy użyciu promieniowania UV. Dzięki zastosowaniu modułu dezynfekcji cystern przedsiębiorstwa wodociągowe w sytuacjach awaryjnych mogą dostarczać wodę w cysternach, która będzie bezpieczna bakteriologicznie i zdatna do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Zasada działania opiera się na dezynfekcji fizycznej wody wypływającej ze zbiornika (promieniowanie UV z dawką powyżej 400 J/m2).

Moduł można montować na istniejących cysternach lub nowych, na stałe zintegrowanych z podwoziem przyczepy lub samochodu jak również na cysternach instalowanych okresowo na nadwoziu samochodu (np. system hakowy). Moduł można instalować niezależnie od wielkości cysterny. W każdym przypadku inżynierowie Proffico zapewniają indywidulane zaprojektowanie modułu do posiadanych przez eksploatującego cystern.

W szczególności moduł Aquasave jest wskazany dla przedsiębiorstw które: mają problemy z jakością wody dostarczanej w cysternach, planują ograniczyć koszty związane z chlorowaniem cystern i beczek, chcą skrócić czas przygotowania cystern do wyjazdu oraz polepszyć smak i zapach wody.

Moduł dezynfekcji Aquasave – urządzenie na tle cysterny

Moduł dezynfekcji Aquasave – zamontowany na cysternie w Warszawie

Problemy z cysternami

Wadą dotychczasowych rozwiązań było to, że zmuszały one obsługę techniczną cystern do systematycznej dezynfekcji chemicznej zbiorników związkami chloru. Tego typu rozwiązanie oprócz aspektów ekonomicznych (koszty chlorowania) niosły za sobą pogorszenie walorów organoleptycznych dostarczanej wody, a nade wszystko nie dawały całkowitej pewności w zakresie jej czystości mikrobiologicznej. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że ustawodawca narzucił bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie jakości wody w cysternach, których fizyczne spełnienie było częstokroć utrudnione. Skuteczne przechlorowanie cysterny wymaga dużej ilości czasu, co znacznie opóźnia wyjazd cysterny. Dzieje się to zaś w momencie w którym wyjazd cysterny powinien być jak najszybszy, gdyż odbiorcy wody są jej pozbawieni.

Wszystkie te aspekty doprowadzały do sytuacji w której z jednej strony przedsiębiorstwa wodociągowe wydawały znaczące fundusze na promocję sprzedawanej wody z podkreśleniem jej walorów jakościowych, a z drugiej strony na swoich cysternach umieszczały napis: „WODA ZDATNA DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU”. Obie te sytuacje pozostawały we wzajemnej sprzeczności, wywołując u Klientów uzasadnione wątpliwości co do jakości i właściwości zdrowotnych dostarczanej wody. Dlatego firma Proffico zaprojektowała, wykonała i zastrzegła w urzędzie patentowym moduł dezynfekcji do cystern i beczkowozów. Moduł Aqusave dzięki własnemu zasilaniu zapewnia skuteczną, czynną dezynfekcję wody pitnej umożliwiającą bezpośrednie spożycie dostarczanej wody.

Zasada działania

Moduł dezynfekcji cystern Aquasave jest gotowy do pracy po napełnieniu cysterny wodą. Automatyczne załączenie lampy UV powoduje jej aktywację i zapewnienie ciągłości dezynfekcji UV w trakcie rozbiorów wody. W przypadku braku rozbiorów lampa jest również automatycznie wyłączana, chroniąc tym samym układ zasilania przed rozładowaniem. Jej ponowne automatyczne uruchomienie następuje w przypadku ponownego rozbioru wody. Przed częstymi i krótkotrwałymi włączeniami lampa jest chroniona przez układ sterowania zapewniający obsłudze technicznej możliwość ustawienia właściwej zwłoki czasowej wyłączającej lampę UV. Przy kurkach probierczych zainstalowany jest system sygnalizacyjny składający się z trzech różnokolorowych lampek dający odbiorcom wody prostą i czytelną informację według następującego schematu:

Kolor lampkiKomunikatStan lampy
ZIELONYwoda zdatna do bezpośredniego spożycialampa włączonazachowana dezynfekcja wody
ŻÓŁTYpoczekaj kilka sekundnagrzewanie lampy po uruchomieniu
CZERWONYwoda zdatna do picia po przegotowaniulampa wyłączona lub rozładowany akumulator

Budowa modułu dezynfekcji

Poszczególne elementy instalacji modułu wyposażone zostały w układ spustowy zapewniający odwodnienie instalacji w okresie zimowym. Drzwi posiadają zamknięcia na klucz umożliwiające zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich podczas pracy modułu dezynfekcji. Instalacja, jak i obudowa modułu dezynfekcji cystern wykonana jest ze stali nierdzewnej z wewnętrznym ociepleniem. Na zewnątrz obudowy wyprowadzone jest specjalne gniazdo umożliwiające ładowanie akumulatorów jak również zainstalowana jest rewizja umożliwiająca okresową wymianę promienników bez konieczności demontażu lampy UV. Zainstalowany zewnętrzny woltomierz pozwala operatorowi w prosty sposób sprawdzić stan naładowania akumulatorów bez konieczności otwierania skrzynki.

Czas pracy modułu

Moduł dezynfekcji cystern został wyposażony w szczelne akumulatory żelowe. Akumulatory te cechuje wysoka odporność na wstrząsy, brak wydzielania gazów oraz możliwość pracy w każdej pozycji. Jednakże ich największą zaletą jest to, że ich całkowite rozładowanie przed powtórnym naładowaniem nie powoduje utraty parametrów eksploatacyjnych i nie skraca ich żywotności. Przeprowadzone testy akumulatorów w terenie udowodniły jedynie niewielki spadek napięcia przy obniżeniu temperatury otoczenia z 20°C do 0°C. Czas pracy modułu Aquasave przy ciągłej dezynfekcji UV dla akumulatorów o pojemności 100 Ah standardowo przekracza 20 godzin. W przypadku konieczności dodatkowego wydłużenia czasu pracy modułu dezynfekcji możliwe jest wyposażenie go w akumulatory o zwiększonej pojemności.

Obsługa i użytkowanie

Moduł dezynfekcji cystern to urządzenie bezobsługowe. Codzienna obsługa eksploatacyjna modułu sprowadza się wyłącznie do pełnego naładowania akumulatorów przed wyjazdem cysterny do odbiorców wody. Odbiorcy pobierający wodę z króćców nie muszą wykonywać żadnych innych czynności poza standardowym odkręceniem króćca z wodą – działanie modułu Aquasave jest w pełni automatyczne. W momencie umieszczenia cysterny z modułem Aquasave u Klientów sterownik PLC uruchamia lampę UV, kontroluje pracę układu dezynfekcji wody, sygnalizuje stan pracy oraz zarządza systemem oszczędzania energii. Moduł Aquasave jest w pełni zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, wszystkie elementy sterowania, zasilania i lampa UV są w metalowych skrzyniach zamykanych na klucz. Informacje związane z działaniem modułu dezynfekcji cystern mogą być również dostępne zdalnie. Zazwyczaj przekazywane są wtedy do centrum dyspozytorskiego lub działu odpowiedzialnego za awaryjne dostawy wody.

Korzyści

 • Zapewnienie bezpiecznej bakteriologicznie, zdatnej do bezpośredniego picia wody we wszystkich typach beczkowozów i cystern;
 • Ograniczenie kosztów pracy obsługi i chemii na chlorowanie cystern;
 • Działanie w pełni bezobsługowe;
 • Znaczące przyspieszenie czasu wyjazdu cystern – gotowość bezpośrednio po napełnieniu;
 • Wysokie walory smakowe wody (ograniczone chlorowanie);
 • Pozytywny efekt wizerunkowy Dostawcy wody – nowoczesne, bezpieczne i przyjazne Klientowi rozwiązanie awaryjnych dostaw wody;
 • Czytelna, jednoznaczna informacja dla Klientów pobierających wodę;
 • Zabudowa modułu dopasowana do indywidulanych potrzeb i wymagań;
 • Długa praca modułu na własnym niezależnym zasilaniu (zastosowanie funkcji oszczędzania energii);
 • Zdalny monitoring (lokalizacja położenia, nieupoważniony dostęp, stan napełnienia wodą, poziom naładowania akumulatorów) – opcjonalnie;
 • Możliwość zaplanowania procesu uzupełniania wody w cysternach w oparciu o zdalny monitoring.

Galeria

Załączniki