Dezynfekcja wody chlorem gazowym

Chlor gazowy jest dezynfektantem występującym w formie gazowej. Magazynowany i transportowany jest w postaci skroplonej w beczkach lub butlach. Dozowanie odbywa się przy użyciu specjalnych dozatorów. Ze względów bezpieczeństwa dozowanie chloru odbywa się przy zachowaniu zasady pełnej lub częściowej próżni (instalacja podciśnieniowa) w procesie chlorowania pośredniego (wytworzenie wody chlorowej). Wadą tej metody dezynfekcji jest zagrożenie wyciekiem gazu, co skutkuje koniecznością instalacji systemu neutralizacji gazu oraz dochowanie wysokiego reżimu transportu i składowania butli z chlorem oraz koniecznością spełnienia właściwych przepisów BHP.

Zalety chloru gazowego

  • Niskie koszt zakupu surowca
  • Niskie koszty instalacji

Zastosowania chloru gazowego

  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł celulozowo – papierniczy
  • Przemysł metalurgiczny

Dozatory V-10K

Dezynfektantchlor gazowy Cl2 lub CO2 lub SO2
Instalacjapodciśnieniowa
Regulacjastała ręczna / automatyczna
Wydajnośćdo 15 kgCl2/h
Dokładność<±4%
Temperatura pracy10-50°C
Wyposażenie instalacjiinżektor, zawór podciśnieniowy, miernik podciśnienia, zawory bezpieczeństwa
Zabudowaścienna

Analizatory i regulatory

Większość instalacji do dezynfekcji chemicznej wymaga zastosowania systemów pomiarowych lub też regulatorów. Wallace & Tiernan w tym zakresie posiada kompletną ofertą zawierająca miedzy innymi następujące urządzenia:

PCS Pluspomiar wolnego chloru, pH i temperatury wraz z kontrolą i sterowaniem
Opti Poolpomiar pH, Redox wraz z kontrolą
MFCpomiar chlor wolny, dwutlenek chloru, ozon, nadmanganian potasu  wraz z kontrolą
SFCpomiar i kontrola jednej z wartości: chlor wolny, dwutlenek chloru, ozon, nadmanganian potasu
TMS 561mętnościomierz
GMS Plusdwukanałowy system detekcji gazu w dwóch pomieszczeniach z pomiarem: chloru, dwutlenku chloru i ozonu

Systemy dozowania i mieszania

Membranowe pomki dozujące CHEM-AD
Dozowana substancjaciecze i agresywne chemikalia
Wydajność0,2 – 750 l/h
Dokładność<±3%
Przeciwciśnieniedo 10 bar
Perystaltyczne pomki dozujące CHEM-AD
Dozowana substancjaciecze i agresywne chemikalia
Wydajnośćdo 10 l/h
Dokładność<±3%
Przeciwciśnieniedo 10 bar
Mikser dynamiczny
Dozowana substancjamieszanie cieczy i gazów w zbiornikach
Montażw zbiornikach otwartych
Wydajnośćdo 14 m3/h
Mocdo 18,5 kW
Obroty3450 obr./min

Galeria