Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru

W zakresie dezynfekcji chemicznej Proffico współpracuje z niemiecką firmą Wallace & Tiernan. Producent ten zajmuje się od 1913 roku wyłącznie urządzeniami do dezynfekcji wody, posiadając w tym obszarze najwięcej doświadczenia, co pretenduje go do rangi lidera na tym rynku. Trwałość i solidność urządzeń została doceniona przez wielu klientów również i w Polsce gdzie od kilkudziesięciu lat znajdują one zastosowanie na wielu przemysłowych i komunalnych stacjach uzdatniania wody. Wallace & Tiernan wytwarza urządzenia do wytwarzania dwutlenku chloru – seria Diox, podchlorynu sodu – seria Osec jak również do dozowania chloru gazowego. Ponadto firma posiada w ofercie pełen osprzęt pomocniczy jak np. systemy kontrolno pomiarowe, pompki dozujące, armaturę dozującą, mieszadła szybkoobrotowe do dozowania cieczy i gazów w zbiornikach.
Proffico jako dystrybutor tych technologii zajmuje się projektowaniem technologii, dostawą i montażem instalacji oraz świadczeniem usług serwisowych na terenie Polski.

Dwutlenek chloru

Dwutlenek chloru – ClO² jest jednym z bardziej selektywnych utleniaczy. Występuje w postaci płynnej jako wodny roztwór o stężeniu 2-4 gClO²/l. Może być wytwarzany bezpośrednio na miejscu w metodzie chloryn – chlor gazowy lub chloryn – kwas solny jak również roztwarzany z formy ustabilizowanej. Dwutlenek chloru w porównaniu do klasycznych dezynfektantów charakteryzuje się wysoką skutecznością dezynfekcji, działaniem w szerokim zakresie pH, brakiem reaktywności z amoniakiem, brakiem tworzenia THM. Ponadto dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru wymaga krótszego czasu kontaktu (trzy razy krótszy w stosunku do chloru) oraz odznacza się dłuższą stabilnością i działaniem, co jest szczególnie istotne np. przy rozległych sieciach wodociągowych. Dodatkowym atutem dwutlenku chloru jest to, że w porównaniu do związków chloru nie pogarsza on znacząco właściwości organoleptycznych dezynfekowanej wody. Dezynfektant ten jest szczególnie zalecany do dezynfekcji wód powierzchniowych, tam gdzie występują substancje humusowe. Używany jest również do zapobiegania przed rozwojem legionelli, ośliczki, dezynfekcji chłodni kominowych, usuwania biofilmów, a także do czyszczenia owoców i warzyw (niszczenie rodników, wirusów i grzybów). Wadą dwutlenku chloru jest stosunkowo wysoka cena jego wytworzenia.

Zalety dwutlenku chloru

 • Brak smaku i zapach chloru
 • Bardzo wysoka skuteczność (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów, zapobieganie powstawaniu alg)
 • Trzykrotnie krótszy wymagany czas kontaktu niż dla chloru
 • Długi czas działania – do rozległych instalacji
 • Brak tworzenia się trihalogenometanów (THM) – substancji toksycznych i karcynogennych

Zastosowania dwutlenku chloru

 • Dezynfekcja wody pitnej (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów, zapobieganie powstawaniu alg)
 • Dezynfekcja wody w przemyśle spożywczym (zastosowania roztworu dwutlenku chloru w wodzie płuczącej do mycia urządzeń produkcyjnych, orurowania, zbiorników, pojemników i butelek)
 • Unieszkodliwianie fenolu
 • Usuwanie odorów powstających w procesach przeróbki ścieków (zastosowanie roztworu dwutlenku chloru w wodzie płuczącej i odciekach)
 • Usuwanie odorów powstających w trakcie produkcji rolnej i spożywczej (rzeźnie, mleczarnie, przetwórnie rybne, fermy drobiarskie, browary)
 • Dezynfekcja warzyw i owoców
 • Dezynfekcja wody chłodnicznej i obiegowej (przemysł chemiczny, papierniczy, rafinerie, elektrociepłownie, ciepłownie, chłodnie kominowe)
 • Dezynfekcja wód powierzchniowych
 • Dezynfekcja basenów, kąpielisk, parków wodnych, spa, wellness – (niszczenie mikroorganizmów, rodników, wirusów i grzybów, zapobieganie legionelli, usuwanie biofilmów zapobieganie powstawaniu alg)

Diox – C

Dezynfektantdwutlenek chloru – ClO2
Metoda wytwarzaniachloryn sodu NaClO2 – chlor gazowy
Stężenie NaClO224,5%
Wydajnośćdo 4,5 kg ClO2/h
Zabudowawolnostojąca

Diox – A 5000

Dezynfektantdwutlenek chloru – ClO2
Metoda wytwarzaniachloryn sodu NaClO2 – kwas solny HCl
Stężenie NaClO224,5%
Stężenie HCl30 – 37%
Wydajnośćdo 5,0 kg ClO2/h
Zabudowawolnostojąca

Diox – A 250

Dezynfektantdwutlenek chloru – ClO2
Metoda wytwarzaniachloryn sodu NaClO2 – kwas solny HCl
Stężenie NaClO27,5%
Stężenie HCl9%
Wydajnośćdo 0,5 kg ClO2/h
Zabudowanaścienna

Diox – A 100

Dezynfektantdwutlenek chloru – ClO2
Metoda wytwarzaniachloryn sodu NaClO2 – kwas solny HCl
Stężenie NaClO27,5%
Stężenie HCl9%
Wydajnośćdo 0,01 kg ClO2/h
Zabudowanaścienna

Galeria