Lampy UV do wody

Lampy UV do wody skutecznie usuwają bakterie Coli z wody pitnej. Promieniowanie UV zabija również Enterokoki, a nawet Clostridium Perfringens w wodzie pitnej. Lampy UV sterylizują wodę dlatego bywają nazywane również sterylizatorami UV. Sterylizatory UV do wody usuwają nie tylko niebezpieczne bakterie, ale równie wirusy, grzyby i ich formy przetrwalnikowe. Mechanizm działania promieniowania UV jest bardzo dobrze zbadany, a jego skuteczność potwierdzona na przestrzeni ponad 40 lat w setkach tysięcy obiektów na świecie zarówno u użytkowników indywidualnych jak i dużych wodociągach miejskich dostarczających wodę dla wielomilionowych aglomeracji.

Zalety

Lampy UV mają szereg zalet w stosunku do dezynfekcji chemicznej chlorem stąd ich popularność ciągle wzrasta. W przypadku gdy woda pitna dostarczana jest ze studni lub stan instalacji wodociągowej budzi zastrzeżenia lampa UV gwarantuje pewność i bezpieczeństwo mikrobiologiczne dostarczanej wody pitnej. Ma to szczególe znaczenie w przypadku osób starszych, dzieci i osób o obniżonej odporności. Woda po sterylizacji lampą UV nadaje się do bezpośredniego spożycia.Dezynfekcja wody do picia to jednak nie jedyne zastosowanie lamp UV. Lampy UV skutecznie zabijają niebezpieczne bakterie Legionelli występujące w wodzie ciepłej, systemach ciepłowniczych, czy też basenach. Tak gdzie ciepła woda jest wykorzystywana do mycia lub kąpieli, lampa UV skutecznie eliminuje bakterie Legionelli.

 • Lampy UV skutecznie sterylizują wodę z bakterii, wirusów i grzybów
 • Lampy UV nie wprowadzają do wody żadnych zanieczyszczeń chemicznych
 • Lampy UV nie zmieniają smaku i zapachu wody
 • Bezobsługowa praca, lampę UV wystarczy włączyć
 • Lampy UV nie wymagają uzupełniania chemikaliów – źródłem dezynfekcji jest promieniowanie ultrafioletowe
 • Brak ryzyka przedawkowania lub podania zbyt małej dawki dezynfektantu
 • Natychmiastowe działanie

Dlaczego chlorowanie bywa nieskuteczne?

Powszechnie stosowana przez przedsiębiorstwa wodociągowe dezynfekcja związkami chloru nie zawsze okazuje się skuteczna. Przyczyną pojawienia się bakterii e coli mogą być np. zastoiny tj. miejsca, gdzie woda przebywa w instalacji zbyt długi czas. Zastosowane związki chloru mogły przestały być już aktywne, a formy przetrwalnikowe natrafiły tam na sprzyjające warunki do ponownego rozwoju. W takim przypadku w kranie u użytkownika mogą pojawiać się bakterie i to pomimo stosowania intensywnego chlorowania wody. Drugim przypadkiem jest sytuacja w której dochodzi do wtórnego skażenia wody przechlorowanej np. na skutek wylewania nieczystości na pola uprawne lub nieprawidłowego połączenia instalacji wody wodociągowej i kanalizacyjnej. Czynnikami sprzyjającymi niedostatecznej skuteczności chlorowania będą między innymi: rozległość instalacji wodociągowej, nieoptymalna struktura (zbyt wolny przepływ w wybranych fragmentach sieci, co przekłada się na „wiek” wody), nieprawidłowo dobrana dawka chloru (np. bez pomiaru przepływu ilości wody). Jeśli pojawia się e coli w wodzie, lub w wodzie pitnej występuje clostridium perfringens lub Enterokoki to jasny sygnał, że dotychczasowe metody dezynfekcji wody nie działają i konieczna jest jej końcowa sterylizacja lampą UV.

Wygoda użytkowania

Lampy UV do wody to bardzo wygodna forma dezynfekcji wody pitnej. Lampy UV nie wymagają dokonywania zabiegów eksploatacyjnych, zmiany ustawień, dozowania i regularnych zakupów chemikaliów. Lampa UV działa na podobnej zasadzie jak żarówka instalacji oświetleniowej. Po włączeniu i rozgrzaniu promiennika lampa UV działa z pełną mocą i skutecznością. Z tego powodu lampa UV to doskonała alternatywa dla użytkownika indywidulanego, który oczekuje wysokiej skuteczności dezynfekcji, bez uciążliwego dobierania właściwej dawki chloru i konieczności pamiętania o jego uzupełnieniu.

Gdzie zaleca się stosować lampy UV?

 • Domy jednorodzinne
 • Domki letniskowe
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Szpitale
 • Uzdrowiska
 • Hotele
 • Gastronomia
 • Baseny
 • Stacje Uzdatniania Wody

Budowa i działanie lampy UV

Każda lampa UV (sterylizator UV) składa się z następujących elementów: tubusu (obudowa wykonana ze stali nierdzewnej), promienników UV oraz układu zasilającego promiennik. Zadaniem tubusu jest odpowiednie umiejscowienie promiennika tak, aby przepływająca woda w możliwie najskuteczniejszy sposób była naświetlana promieniami UV wytwarzanymi przez promiennik. Aby chronić promiennik przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, bezpośrednim zabrudzeniem czy też, aby zapewnić jego bezproblemową wymianę umieszcza się je w specjalnych kwarcowych rurach osłonowych. Lampa UV działa wtedy, gdy układ zasilający jest włączony i dostarcza napięcie niezbędne do aktywacji lampy UV.

Aby uzyskać odpowiednią skuteczność dezynfekcji wody (dezaktywacji bakterii, wirusów, drożdży lub pleśni) niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej dawki promieniowania (powyżej 400 J/m2) odnoszącej się do długości fali 254 nm.

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV powoduje błyskawiczną reakcję fotochemiczną w zakresie DNA mikroorganizmów. Dzięki temu mikroorganizmy zostają zabite albo bezpowrotnie tracą zdolność do rozmnażania się. Należy przy tym pamiętać, że najmniej odporne na działanie promieniowania UV są bakterie i wirusy (czyli dezaktywowane są najszybciej) nieco bardziej odporne są drożdże, a najwyższą odporność wykazują pleśnie.

Długość fali

Promieniowanie UV zapewnia właściwą dezynfekcję wody tylko i wyłącznie w przypadku zachowania odpowiedniej długości fali. Tą długością fali jest zakres promieniowania zawarty w przedziale 254÷265 nm (zakres UVC). Główna absorbcja DNA mikroorganizmów następuje przy długości fali równej 260 nm. Dlatego bardzo ważne jest abyśmy w chwili zakupu lampy UV byli pewni, że nasze urządzenie emituje odpowiednią długość fali zapewniającą pełną dezaktywację mikroorganizmów.

Dawka promieniowania UV

Dawka to nic innego jak tylko miara energii dostarczonej do wody w celu zapewnienia jej dezynfekcji. Im większa dawka, tym wyższa skuteczność dezynfekcji i na odwrót im niższa dawka tym niższa skuteczność. Miarą dawki promieniowania jest: J/m2 = 0,1 mJ/cm2 = 1000 mWs/cm2. Niektóre drobnoustroje wymagają mniejszej dawki, a inne niestety wyższej. Tabele wymaganych minimalnych dawek w zależności od rodzaju danego drobnoustroju znajdziecie Państwo tutaj. Generalnie należy przyjąć, że minimalna dawka zapewniająca właściwą dezynfekcję nie powinna być mniejsza niż 400 J/m2 tj. 40 mJ/cm2. Dawka ta została określona wytycznymi niemieckiego DVGW jak i austriackiej O‑Norm jako dawka minimalna dedykowana dla wody wodociągowej. Ustalenie tej dawki było wynikiem wieloletnich badań w odniesieniu do zdolności fotodezaktywacji mikroorganizmów.

W zależności od danej aplikacji zaleca się stosowanie następujących dawek:
Woda pitna wodociągowa:powyżej 400 J/m2
Przemysł spożywczy:powyżej 600 J/m2
Przemysł kosmetyczny:powyżej 600 J/m2
Woda basenowa:powyżej 600 J/m2
Przemysł farmaceutyczny:powyżej 1 200 J/m2
Dezaktywacja drożdży:powyżej 1 500 J/m2

Od czego zależy dawka? Dawka to nic innego jak iloczyn natężenia promieniowania i czasu ekspozycji.

Natężenie promieniowania

Natężenie promieniowania to intensywność promieniowania wyrażona w W/m2 zależna od mocy promienników i wielkości naświetlanej powierzchni. Pamiętajmy przy tym, że natężenie promieniowania powinno się odnosić wyłącznie do skutecznego promieniowania tj. zawartego w przedziale długości fali pomiędzy 254 a 265 nm. Im wyższa intensywność promieniowania, tym wyższa dawka oraz większa zdolność dezynfekcji. Natężenie skutecznego promieniowania określone jest w danych technicznych przez każdego z producentów danego typu lampy UV. Warto wiedzieć, że promienniki emitujące promieniowanie UV, tak jak każda żarówka zwyczajnie się zużywają i z czasem emitują mniej promieniowania (w zależności od ilości włączeń i czasu pracy). Dlatego też referencyjne natężenie promieniowania powinno się zawsze odnosić do końcowego okresu ich eksploatacji.

Czas ekspozycji

Czas ekspozycji wyrażony w sekundach jest zależny wyłącznie od wielkości przepływu wody i mówi nam przez jak długi okres dana cząsteczka wody jest naświetlana. Im czas ten jest dłuższy, tym dawka jest większa i zdolność dezynfekcji rośnie. Należy przy tym pamiętać, że im większy przepływ, tym woda przepływa przez lampę UV z większa prędkością i czas ekspozycji nam maleje. Czas ekspozycji jest określany przez producenta lampy w celu skalkulowania wielkości dawki promieniowania na podstawie podanej wielkości przepływu wody określonego przez kupującego. Przepływ wody zwyczajowo wyrażony jest w m3/h lub w l/s i jest miarą ilości wody przepływającej w danej jednostce czasu. Pomimo tego, że jest to miara dość powszechnie stosowana to jej rzetelne określenie sprawia wiele problemów. Aby ułatwić każdemu z Państwa określenie tego parametru stworzyliśmy odpowiednią tabelę wraz z instrukcja pomiaru. Zależy nam przy tym, aby dołożyć należytej staranności przy określeniu maksymalnych przepływów chwilowych. Błąd w tym parametrze może powodować, że lampa UV będzie dobrana nieprawidłowo np. przewymiarowana (wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne) lub będzie zbyt mała (brak właściwej dezynfekcji wody).

Klarowność wody

„Na deser” mamy jeszcze jeden parametr – klarowność wody. Klarowność wody inaczej nazywana „transmitancją” lub „transmisją” wody to nic innego jak współczynnik korekcyjny przy określaniu dawki promieniowania. Współczynnik ten wyrażany w % mówi nam jak dana woda jest transparentna (klarowna) i w jakim stopniu tłumi nam promieniowanie UV. Im woda bardziej klarowna, tym współczynnik ten jest wyższy (teoretycznie max 100%), im woda mniej klarowna, tym współczynnik jest niższy. Niższy współczynnik (mniejsza klarowność) determinuje nam konieczność zastosowania promienników o większej mocy tak, aby zwiększyć natężenie promieniowania i w rezultacie uzyskać zakładaną dawkę. Powinniśmy dążyć zatem do tego, aby dezynfekowana woda była jak najlepiej klarowna.

Ocena klarowności wody powinna być dokonywana przy użyciu specjalnego urządzenia i dopiero na podstawie tych wskazań powinniśmy dobierać lampę UV. Co prawda niektórzy wybierają drogę „na skróty” i określają klarowność wody na podstawie badań fizyko – chemicznych wody. Tej metody nie polecamy, z uwagi na to, że w wodzie znajdują się substancje nieujęte w standardowych analizach, a mogące mieć wpływ na transmitancję wody. Ryzyko pomyłki w tym przypadku będzie miało podobne konsekwencje, jak w przypadku pomyłki przy określaniu przepływów, czyli może spowodować wadliwy dobór lampy UV. Proffico w ramach doboru lampy UV dokonuje oceny klarowności danej próbki wody.

Przykładowe wielkości transmitancji przedstawiają się następująco:
 • Woda po odwróconej osmozie lub wymianie jonitowej: 98%
 • Woda głębinowa po procesie uzdatniania: 70-98%
 • Woda powierzchniowa po procesie uzdatniania: poniżej 80%
 • Ścieki oczyszczone: poniżej 60%
 • Syropy cukrowe: 10%

Przy tej okazji prosimy zwrócić uwagę na to, że absolutna większość prospektów reklamowych producentów i dystrybutorów lamp UV odnosi się do transmitancji czysto teoretycznej tj. 98-100%, co z kolej wprowadza klientów w błąd, skutkujący wadliwym doborem lampy UV.

Promienniki

Generalnie promienniki możemy podzielić na dwa rodzaje: niskociśnieniowe i średniociśnieniowe. W obu przypadkach mówimy o ciśnieniu par rtęci promienników emitujących promieniowanie UV.

Niskociśnieniowe

Zalety:

 • Emitują wyłącznie promieniowanie w zakresie UVC z zastrzeżeniem, że prawie całość promieniowania emitowana jest w pasmie 254 nm, czyli takim, które jest najbardziej użyteczne.
 • Mniejsze zużycie energii.

Wady:

 • Dla lamp o większej wydajności (np. wodociągi miejskie) wymagana jest większa ilość promienników, które z kolei zwiększają gabaryty lampy.
Średniociśnieniowe

Zalety:

 • Zwarta zabudowa – mniejsza ilość promienników.
 • Mniejsze ryzyko wystąpienia zjawiska foto – reaktywacji.

Wady:

 • Emitują promieniowanie w całym zakresie UV i niestety w większości poza użytecznym zakresem promieniowania tj. 254÷265 nm.
 • W celu zapewnienia tej samej dawki wymagają zastosowania promienników o wielokrotnie wyższej mocy (niższy stopień wykorzystania promieniowania UVC).
 • Wytwarzają znaczne ilości ciepła powodujące zabrudzenie rur osłonowych poprzez wytrącanie się kamienia (węglan wapnia i magnezu).

Niezależnie od rodzaju promienników bezwzględnie wymaga się, aby promienniki jak i układy zasilania były produkowane przez wiarygodnych i sprawdzonych producentów. Tacy producenci są w stanie potwierdzić certyfikatami jakość swoich produktów. Różnice cenowe pomiędzy lampami UVz reguły nie wynikają z faktu stosowania wysokich marż przez droższego producenta lamp, a jedynie z jakości stosowanych podzespołów. Pamiętajmy o tym, że większość producentów lamp UV kupuje takie elementy jak promienniki, rury osłonowe, balasty od tych samych producentów podzespołów, dokonując ich montażu we własnych obudowach. Dodatkowo przy wyborze danej lampy UV powinniśmy zwrócić uwagę na okres ich żywotności oraz koszty ich wymiany. Pamiętajmy jednak o tym, że okres ten jest okresem „czysto umownym”, ponieważ zależy w dużej mierze od ilości włączeń i wyłączeń lampy.

Certyfikaty

Każdy, kto choć trochę czasu poświęcił na zaznajomienie się z tematyką lamp UV do wody, szybko dojdzie do wniosku, że na tym obszarze panuje spory „szum informacyjny”. Każdy z producentów lamp UV zachwala swoje urządzenia, jako wyjątkowe, posiadające wysoką wydajność i zdolność dezynfekcji i zarazem niskie zużycie energii. Jednakże główny problem polega na tym, że z uwagi na wiele czynników technicznych typowemu użytkownikowi bardzo ciężko jest uzyskać potwierdzenie deklarowanych danych (np. dawka, długość fali, itp.). Dlatego Niemcy, Austria, Szwajcaria i Holandia, jako pierwsze w 1997 roku przystąpiły do projektu standaryzacji parametrów lamp UV. Głównym punktem w procesie certyfikacji jest wskazanie wymaganej dawki biozymetrycznej (dawki promieniowania), co daje nam gwarancję właściwej skuteczności urządzenia. Większość producentów urządzeń UV podaje wydajność lamp UV w oparciu o własne wyliczenia, więc przekonanie o skuteczności produkowanej lampy UV opiera się wyłącznie na teoretycznych wyliczeniach. Dawka biozymetryczna to z kolei wielkość ustalana doświadczalnie jaką urządzenie musi spełnić, aby unieszkodliwić określoną ilość mikroorganizmów ze skutecznością min. 99,99% przy dawce promieniowania na poziomie 400 J/m2 przy określonej ilości przepływającej wody i znanej jej transmitancji. Wówczas po spełnieniu tych warunków, producent urządzenia może liczyć na odpowiedni certyfikat DVGW (niemiecki) lub OVGW (austriacki) . Taki certyfikat to najpewniejszy wskaźnik dla klienta, że urządzenie, które zamierza nabyć spełnia deklarowane właściwości użytkowe.

Wyposażenie dodatkowe

System czyszczenia rur osłonowych

Przepływająca przez lampę UV woda, zawiera w sobie zawiesinę i inne rozpuszczone związki które w dłuższym okresie czasu mogą się odkładać na wewnętrznych powierzchniach danego systemu, czy instalacji, powodując powstawanie tzw. osadów. Jest to zjawisko jak najbardziej naturalne i wielu przypadkach nieuniknione i dotyczy wszystkich elementów danej instalacji jak np. rury, armatura, kształtki, wodomierze oraz ewentualnie zamontowane lampy UV. O ile w innych przypadkach taka sytuacja nie ma istotnego znaczenia, to w przypadku lamp UV jest to sytuacja nad wyraz niekorzystna z uwagi na to, że odkładający się osad na rurach osłonowych będzie tłumił promieniowanie UV emitowane przez promiennik. W efekcie do wody będzie docierała mniejsza dawka promieniowania, co w konsekwencji może skutkować niewystarczającym poziomem dezynfekcji. Rozwiązaniem tego problemu jest okresowe czyszczenie rur osłonowych polegające na ich fizycznym wyjęciu z lampy i oczyszczeniu. Niestety wiąże się to z okresowym wyłączeniem lampy UV z użytkowania, okresowych czynnościach serwisowych oraz w wielu przypadkach ze stłuczeniem samej rury osłonowej. Dlatego renomowani producenci lamp UV mają także w swojej ofercie system czyszczący. System ten to nic innego jak elastyczne pierścienie umiejscowione na kwarcowych rurach osłonowych, które w połączeniu z odpowiednim mechanizmem okresowo przesuwają się po rurach powodując ich samoistne czyszczenie (zasada działania podobna do wycieraczek samochodowych). W zależności od wersji sam mechanizm czyszczący może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie (okresowo lub na podstawie sygnału z czujnika promieniowania UV). Na rynku występują także systemy czyszczące mieszane, tj. mechaniczno – chemiczne. Ich zasada działania jest identyczna jak systemu mechanicznego z tą różnicą, że sam pierścień czyszczący w swojej wewnętrznej powierzchni zawiera specjalny żel wspomagający czyszczenie. Wadą tego rozwiązania jest jednak konieczność okresowego uzupełniania żelu oraz możliwość oddziaływania żelu na parametry jakościowe wody. Należy przy tym pamiętać, że o ile w przypadku lamp niskociśnieniowych system czyszczący może być traktowany jako opcja wyposażenia to o tyle w przypadku lamp średniociśnieniowych powinien być obowiązkowym elementem wyposażenia (wyższe temperatury pracy promienników powodują intensywniejsze wytrącanie się kamienia na rurach osłonowych).

Deflektor

Deflektor to nic innego jak specjalnie ukształtowane pierścienie zlokalizowane na wlocie do lampy UV, zapewniające równomierne rozprowadzenie strug wody po całej jej wewnętrznej powierzchni. Zaletą tego rozwiązania jest to, że na wskutek równomiernego przepływu, każda cząsteczka wody jest naświetlana identyczną dawką promieniowania. Urządzenie to zostało wynalezione wskutek okresowych problemów ze zdolnością dezynfekcyjną lamp UV. W tym przypadku okazało się pomocne modelowanie hydrauliczne pozwalające ocenić w typowej lampie UV (bez deflektora) rozpływ strug wody wraz z ich prędkości przepływu. Okazało się, że na wskutek zawirowań spowodowanych kształtkami i armaturą zamontowaną na danej instalacji powstaje ruch turbulentny wody, który w niektórych przypadkach wytwarzał strugi wody o różnych prędkościach przepływu. W efekcie struga z mniejszą prędkością przepływu otrzymywała większa dawkę promieniowania aniżeli struga z większa prędkością. W efekcie finalnym w wodzie wypływającej z lampy UV mogły się pojawiać mikroorganizmy spowodowane niewłaściwą skutecznością dezynfekcji szybszej strugi.

Deflektor
Pomiar natężenia promieniowania.

Pomiar natężenia promieniowania możliwy jest wtedy, gdy nasza lampa UV wyposażona jest w specjalny czujnik zabudowany w obudowie lampy. System ten pozwala użytkownikowi na ciągłe monitorowanie poprawności działania lampy UV w zakresie emitowanego promieniowania, które można bezpośrednio przełożyć na zdolność dezynfekcyjną urządzenia.

Sposób montażu lampy UV

Montaż lampy UV uzależniony jest jedynie od kształtu obudowy. Z reguły wszystkie dostępne na rynku urządzenia mają połączenia gwintowe (mniejsze średnice) lub kołnierzowe. W każdym z tych przypadków montaż lampy w instalacji jest typowy i nie powinien powodować żadnych trudności. Niezależnie jednak od samego kształtu urządzenia pamiętajmy o zastosowaniu się do poniższych zasad:

 • Zachowajmy wolną przestrzeń od strony promienników tak, aby zapewnić możliwość ich wymiany bez konieczności demontażu całej lampy.
 • Sprawdźmy ciśnienie pracy lampy UV tak, aby nie było ono niższe od ciśnienia maksymalnego w instalacji.
 • Na wlocie i wylocie lampy UV zastosujmy armaturę odcinającą. Najlepiej, jeśli armatura nie będzie powodowała dodatkowych zawirowań strumienia wody jak np. armatura gładko przelotowa (zawory kulowe, zasuwy). Przepustnice, w tym przypadku, z uwagi na ukształtowanie dysku mogą powodować niekorzystne zawirowania strumienia wody skutkujące nierównomiernymi prędkościami przepływu wody w jej przekroju (nierównomierne prędkości przepływu = nierównomierny czas ekspozycji = nierównomierne promieniowanie = zbyt mała miejscowa dawka promieniowania + częściowy brak skuteczności dezynfekcji).
 • Pożądane jest zastosowanie obejścia lampy UV zapewniającego awaryjny przepływ wody przez instalację w przypadku odcięcia dopływu wody do lampy UV np. przy ewentualnych przeglądach.
 • W przypadku zastosowania lampy UV użytkowanej okresowo i narażonej na działanie niskich temperatur (np. domki letniskowe, mobilne systemy dezynfekcji) zapewnijmy możliwość całkowitego odwodnienia urządzenia.
 • Lampa UV powinna się samoczynnie odpowietrzać (bąbel powietrzny będzie obniżał skuteczność dezynfekcji). Uwzględnijmy ten element przy montażu urządzenia.

Co jest potrzebne, aby dobrać lampę UV?

Doboru lampy UV powinien dokonać producent lub dostawca urządzenia. Jednakże, aby ta czynność została dokonana w sposób właściwy, niezbędne jest z Państwa strony podanie podstawowych danych wyjściowych charakteryzujących daną instalację. Opis danych wyjściowych podajemy zgodnie z ich hierarchią ważności.

Przepływ wody

Przepływ wody wpływa bezpośrednio na czas ekspozycji. Czas ekspozycji wpływa z kolei na dawkę promieniowania, a ta z kolei na skuteczność dezynfekcji. Dlatego poprawne określenie tego parametru jest najważniejszym elementem przy doborze lampy UV. Większość systemów charakteryzuje się nieregularnym przepływem wody w ciągu doby, dlatego lampa UV powinna być dobierana na przepływ maksymalny, występujący tylko chwilowo w ciągu doby. Przepływ minimalny, czy też średni jest w tym przypadku nieistotny. W celu pełnego zrozumienia nierównomierności przepływów w instalacji poniżej zamieszczamy przykładowy rozkład rozbiorów w typowym domu jednorodzinnym.

To czy nasza instalacja będzie miała podobny rozkład, czy też zupełnie odmienny zależy od jej indywidualnego charakteru (np. typowe instalacje przemysłowe będą miały szczytowe rozbiory w ciągu dnia, a nie jak w przypadku domków jednorodzinnych rano i wieczorem). W celu ułatwienia określenia wartości maksymalnych przepływów przygotowaliśmy dla Państwa specjalny poradnik [kliknij tutaj].

Klarowność wody – transmitancja

Jest to indywidualna cecha każdej wody. Co prawda wielu dostawców i producentów lamp UV opiera się na danych szacunkowych przyporządkowanych dla danego typu wody (patrz rozdział klarowność wody), my jednak z uwagi na poprawność doboru lampy i generowane w związku z tym koszty eksploatacyjne zachęcamy do rzeczywistego pomiaru klarowności wody. W tym celu należy przesłać do naszej firmy próbkę wody o pojemności min. 250 ml. Próbka powinna być zamknięta w czystym słoiku, całkowicie wypełnionym wodą (bez wolnego powietrza) i jeśli to możliwe pozbawiona dopływu promieniowania słonecznego. Próbka po wcześniejszym ustaleniu z personelem naszej firmy daty wysyłki powinna być przesłana na adres naszego biura handlowego. Po otrzymaniu próbki i załatwieniu czynności formalnych zostanie Państwu przedstawiona rzeczywista klarowność wody zawartej w próbce.

Przeznaczenie lampy

Jeśli lampę UV stosujemy w celu unieszkodliwienia określonej grupy mikroorganizmów to powinniśmy określić dokładnie ich rodzaj i na tej podstawie dobrać dawkę promieniowania gwarantująca ich unieszkodliwienie. Jeśli natomiast dezynfekcję UV stosujemy w celach prewencyjnych, wówczas powinniśmy odnieść się do rodzaju instalacji / wody i w tym zakresie zastosować odpowiednią dawkę.

W zależności od aplikacji zaleca się stosowanie następujących dawek:

 • Woda pitna wodociągowa: powyżej 400 J/m2
 • Przemysł spożywczy: powyżej 600 J/m2
 • Przemysł kosmetyczny: powyżej 600 J/m2
 • Woda basenowa: powyżej 600 J/m2
 • Przemysł farmaceutyczny: powyżej 1 200 J/m2
 • Dezaktywacja drożdży: powyżej 1 500 J/m2

Poradnik kupującego

Zachęcamy do zastosowania zero – jedynkowej oceny parametrów technicznych przy porównaniu lamp UV, jak również do oceny wiarygodności dystrybutora. Nie bez znaczenia przy ocenie wiarygodności dystrybutora / producenta jest także samo podejście przy określaniu parametrów wyjściowych niezbędnych do doboru lampy UV. Pewna nonszalancja w tym zakresie, czy też bagatelizowanie danych wyjściowych (np. pomiar transmitancji) powinien uruchomić w naszym umyśle „żółtą lampkę”. Pamiętajmy o tym, że w przypadku wadliwego działania lampy UV to kupujący pozostanie z problemem.

Przy zakupie lamp UV zachęcamy do stosowania poniższych zasad:

 • Dokładnie określ dane wyjściowe do doboru lamp UV, takie jak: przepływ, transmitancję (klarowność) i poziom jakości wody.
 • Unikaj dostawców / producentów lamp UV, którzy oferują i dobierają lampy wyłącznie „na przepływ”.
 • Sprawdź zakres produkcji lamp UV oferowanego producenta (im większy tym lepiej).
 • Sprawdź referencje oferowanego producenta (im więcej tym lepiej).
 • Sprawdź czy dany producent lampy UV posiada na swoje wyroby certyfikaty DVGW.
 • Oceń wiarygodność i podejście personelu technicznego. Oceń ich słownictwo, terminowość, poziom oferty itp.
 • Sprawdź czy w ofercie określono wielkość dawki promieniowania UV.
 • Sprawdź, do jakiego poziomu transmitancji określono dawkę promieniowania UV (pamiętając, że absolutna większość prospektów reklamowych producentów i dystrybutorów lamp UV odnosi się do transmitancji w większości przypadków czysto teoretycznej tj. 98-100%).
 • Sprawdź czy w ofercie ujęto współczynnik starzenia się lamp UV (dawka powinna się odnosić do końcowego okresu pracy promienników).
 • Sprawdź deklarowany czas pracy promienników mając na względzie, że jest to wartość zależna od ilości włączeń i wyłączeń lampy UV.
 • Sprawdź czas, po jakim oferowana lampa UV osiąga swoje parametry pracy (czas nagrzewania).
 • Sprawdź, czy producent Twojej lampy UV oferuje także system czyszczący do lamp, deflektor przepływu, czy też system pomiary natężenia promieniowania.
 • Sprawdź dostępność serwisu.
 • Unikaj tanich lamp UV, porównuj parametry techniczne – różnica w cenie wynika głównie z jakości zastosowanych podzespołów.