Paczkowanie wody

Paczkowarka wody pitnej

Paczkowaczka wody typu PROFFICO Aquapack 2, przeznaczona jest do pakowania wody pitnej. Przy użyciu tego urządzenia przedsiębiorstwa wodociągowe uzyskują możliwość pakowania wody w worki foliowe z własnym logiem. Automatyczna paczkowarka wody pitnej jako jedyne urządzenie na rynku zapewnia przedsiębiorstwom wodociągowym realną możliwość zapewnienia ciągłości dostaw wody bezpiecznej bakteriologicznie w przypadku awarii sieci wodociągowych lub w przypadku innych sytuacji kryzysowych. Dotychczasowo stosowane rozwiązanie – cysterny i beczkowozy z uwagi na problemy z zachowaniem czystości bakteriologicznej w większości przypadków dostarczają wodą nie zdatną do bezpośredniego spożycia. Sytuacja ta podyktowana jest faktem, że w związku z nieprzewidywalnym terminem wyjazdu (np. awaria sieci) nie jest możliwa skuteczna i czasochłonna dezynfekcja chemiczna zbiorników. Taka okoliczność stoi w oczywistej sprzeczności z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak również z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które to określa bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie jakości wody w cysternach. Paczkowarka Aquapack 2 wykonana jest z materiałów nierdzewnych, a jej konstrukcja zapewnia utrzymanie czystości mikrobiologicznej produktu.

Zarówno woda pitna jak i folia opakowaniowa poddawane są ciągłej dezynfekcji – promieniowaniu ultrafioletowemuSterowanie maszyną i regulacja nastaw (wydajności i dozy) realizowane są z pulpitu operatorskiego, który dodatkowo wyświetla informacje o stanie pracy maszyny. Zastosowany automatyczny datownik pozwala na określenie daty produkcji lub przydatności do spożycia zapakowanej wody. Całość jest wykonana z materiałów najwyższej jakości, a zastosowana armatura i podzespoły pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów.

Zakres zastosowań

Woreczki z wodą mogą być wykorzystywane w przypadku:

  • awarii sieci wodociągowych,
  • zamarzania przyłączy,
  • wtórnego skażenia sieci wodociągowej,
  • występowania klęsk żywiołowych (np. powodzie),
  • odcięcia dostaw wody dla klientów zalegających z płatnościami (skuteczna windykacja należności z zachowaniem wymogów prawnych),
  • spełnienia wymagań Obrony Cywilnej.

Paczkowarki Proffico

Specyfikacja techniczna

Marka, typProffico Aquapack 2,
Atest PZH do kontaktu z woda pitnątak
Pakowany produktwoda,
Wielkość dozyregulacja od 0,5 do 1,5 l
Wydajnośćok. 1’500 worków/h,
Szerokość folii310 mm,
Grubość folii 0,09 – 0,1 mm,
Średnica wałka foliimax 400 mm,
Ciśnienie wodymin 3 bar,
Średnie zużycie wody chłodzącejok. 0,05 m3/h,
Średnie zużycie sprężonego powietrzaok. 18 m3/h,
Zapotrzebowanie mocy2,5 kW,
Napięcie zasilania400 V,
Dezynfekcja wodyUV,
Dezynfekcja foliUV,
Transporter woreczkówtak, ok. 1,5 m,
Agregat sprężarkowywydajność: 360 l/min.; pojemność zbiornika 50 l; moc 2,5 kW, 230 V; 50 Hz; ciśn. robocze: 6 bar; ciśn. max: 8 bar; ilość stopni sprężania 1; 1 cylinder,
Wykonywane czynnościodwijanie folii z rolki, datowanie, formowanie i zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka, transport woreczka na transporterze,
Gabaryty /bez układu zasilania/975/1550/2300 mm,
Masaok. 620 kg,
Obsługa1 osoba.

Wymagania instalacyjne

Pomieszczenie montażowe:powierzchnia min. 15 m2 w kształcie zapewniającym racjonalne usytuowanie i obsługę urządzenia, drzwi wejściowe umożliwiające wstawienie urządzenia, pomieszczenie posiadające wentylację, ogrzewanie, odpływ oraz spełniające wymogi higieniczne przeznaczone dla pomieszczeń produkcji spożywczej.
Energia elektryczna:3 x 400 V – 50 Hz (zabezpieczenie 25 A).
Woda pitna:wydajność do 5 m3/h ciśnienie min. 2 bar.
Sprężone powietrze:ciśnienie 6 bar (stałe), ilość ok. 18 m3/h.

Jakość i trwałość zapakowanej wody

Urządzenie może być montowane na terenie lokalnej stacji uzdatniania wody lub w innym odpowiednim miejscu posiadającym dostęp do sieci wodociągowej. Pakowaniu powinna podlegać woda wodociągowa spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zgodnie z tymi wymogami konfekcjonowana woda może być przechowywana w suchym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu do 6 miesięcy od daty jej zapakowania.

Przykładowa szata graficzna woreczków

Filmy

Galeria