Osady

Osady

morski

W zakresie gospodarki osadowej współpracujemy głównie z firmami sektora komunalnego i przemysłowego.

Ponieważ często pojawiającym się problemem jest produkcja osadów ściekowych niskiej jakości, które z kolei trudniej zagospodarować, Proffico oferuje sprawdzone rozwiązania, dzięki którym można osiągnąć efektywne odwodnienie osadów do granic fizycznych możliwości (prasy tłokowe), można optymalizować proces odwadniania (miksery dynamiczne)oraz nadzorować proces oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów (czujniki do pomiaru suchej masy).

Grupy produktów

morski
morski

​Prasy Bucher ze względu na swoją konstrukcję, zasadę działania oraz jakość techniczną należą do najefektywniejszych urządzeń w zakresie odwadniania osadów. Producentem tych pras jest firma Bucher Unipektin AG ze Szwajcarii a Proffico jest ich dystrybutorem na terenie Polski w zakresie sektora komunalnego i przemysłowego.

morski

Proffico oferuje wyjątkowe rozwiązanie – czujniki zapewniające bardzo dokładny i stabilny pomiar suchej masy w osadach czy w ściekach za pomocą promieniowania mikrofalowego, dzięki którym w sposób optymalny można sterować procesami oczyszczania ścieków.
W tym zakresie współpracujemy z firmą Valmet, która jest producentem takich czujników.

morski

Mikser dynamiczny produkowany przez Proffico służy do efektywnego mieszania komunalnych osadów ściekowych z roztworem polimeru dla uzyskania optymalnych właściwości odwadniania osadów i zmniejszenia zużycia polielektrolitu. Mikser znajduje także zastosowanie na stacjach uzdatniania wody, w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.