Woda

Woda

niebieski

Oferta z tego obszaru dedykowana jest dla firm branży komunalnej, dla przemysłu, dla sektora publicznego, obiektów usługowych, gastronomii, hoteli, szkół i wielu innych instytucji, które odpowiadają za dystrybucję wody o odpowiedniej jakości.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w codziennym kontakcie z wodą.

Skupiamy się na tworzeniu ekonomicznych i przyjaznych środowisku produktów i usług – w tym obszarze możemy pochwalić się największą ilością urządzeń, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane pod znakiem firmowym Proffico. Najnowszymi produktami są między innymi: 

  • Profgenerator ClO2, który w wyniku wymieszania w reaktorze chlorynu sodowego z kwasem solnym wytwarza dwutlenek chloru bezpośrednio w miejscu jego dozowania,
  • Profgenerator NaOCl, który w wyniku procesu elektrolizy z soli kuchennej wytwarza podchloryn sodu,
  • Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody, która dzięki modułowej budowie i elastyczności procesowej, może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego Odbiorcy.

Posiadamy bogatą ofertę pomp dozujących do chemii – zarówno membranowych jak i perystaltycznych, które z bardzo dużą dokładnością dawkują ciecze agresywne takie jak: podchloryn sodu, dwutlenek chloru, nadmanganian potasu, pix oraz inne o różnej lepkości i gęstości. Są one powszechnie stosowane w systemach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Grupy produktów

niebieski

Pompy głębinowe

niebieski

Uzdatnianie wody

niebieski

Dezynfekcja wody

niebieski

mobilny system chlorowania

moduł dezynfekcji cystern

dezynfekcja fizyczna

dezynfekcja chemiczna

Pompki dozujące

niebieski

dozowanie podchlorynu sodu, dwutlenku chloru

dozowanie podchlorynu sodu, dwutlenku chloru

Awaryjne dostawy wody

niebieski

paczkowanie wody

przyczepka do transportu paczkowanej wody

Promocja wody

niebieski