O nas

Kim jesteśmy

Sposób działania

czerwony

Od początku swojego istnienia w sposób zamierzony realizujemy strategię „błękitnego oceanu” w zakresie rynku wodociągowo – kanalizacyjnego. Nie akceptujemy rozwiązań tymczasowych oraz takich, w których techniczna jakość urządzeń nie daje pełnego zadowolenia naszym Klientom. Naszą ambicją jest budowanie organizacji, która w sposób elastyczny reaguje na potrzeby rynku, buduje długotrwałe relacje z klientami oraz odznacza się innowacyjnością.

Autoryzowane partnerstwo

czerwony

Nasz potencjał i poziom techniczny został doceniony przez znane i rozpoznawalne w całym świecie firmy – Proffico jest autoryzowanym partnerem następujących producentów i dostawców urządzeń:

  • Bucher Unipektin ze Szwajcarii – producent pras tłokowych do odwadniania osadów ściekowych,

  • Hydrograv z Niemiec – dostawca regulowanej kolumny napływu ścieków do osadników wtórnych oraz producent komputerowych aplikacji do symulacji i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków,

  • WaterSam z Niemiec – producent samplerów i automatycznych stacji do poboru próbek ścieków i wody,

  • Continental Industrie Blowers – producent przemysłowych dmuchaw odśrodkowych,

  • Evoqua (dawniej Wallace & Tiernan) – producent pompek dozujących, systemów do dezynfekcji wody, dozowania chloru, podchlorynu sodu i dwutlenku chloru,

  • Lutz-Jesco – producent pompek dozujących, systemów do dezynfekcji wody, dozowania podchlorynu sodu i dwutlenku chloru,

  • Valmet – producent urządzeń pomiarowych do pomiaru suchej masy w osadach i zawiesiny w odcieku,

  • a Xylem brand – grupa produktów wiodących marek:

– Flygt – pompy i mieszadła do ścieków
– Lowara – pompy do wody
– Wedeco – dezynfekcja UV
– Sanitaire – systemy napowietrzania

Nasze własne produkty

czerwony
Największą przyjemność daje nam tworzenie od podstaw własnych produktów, które z wielką dumą i nieskrywaną satysfakcją oznaczamy znakiem firmowym PROFFICO:

Aquapack

granatowy
paczkowarki do paczkowania wody pitnej (przerwy w dostawach wody, promocja wody)

Aquatrans

granatowy
specjalistyczne przyczepki do transportu wody pitnej oraz wody paczkowanej

Aquasafe

granatowy
moduły do dezynfekcji cystern wody

Aquadrink

granatowy

źródełka wody pitnej, dystrybutory i zdroje uliczne

Saturatory wózkowe

granatowy

model retro – do promocji wody wodociągowej

Zorro

granatowy

mobilne chloratory do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych

Snake

granatowy

system kontrolno-sterujący

Miksery dynamiczne

granatowy
do ciągłego mieszania substancji w instalacjach technologicznych

Nasze zobowiązanie

czerwony
granatowy
niebieski
żółty
morski

Gwarantujemy Państwu, że jakość i kultura techniczna wykonania naszych produktów stoją na najwyższym poziomie, a stosowane technologie poparte są wiarygodnymi referencjami.

Dopełnieniem działalności jest dostawa oryginalnych części zamiennych i serwis urządzeń.

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne, wspomagają procesy logistyczne, zapewniają bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw wody oraz prowadzonych procesów oczyszczania ścieków i odwadniania osadów. Każdorazowo analizujemy zasadność ekonomiczną i możliwe oszczędności po stronie Użytkownika. Wykonujemy również dodatkowo badania pilotowe na miejscu w celu potwierdzenia przyjętych pierwotnie założeń.

Stawiamy na jakość i profesjonalizm – nowe, własne biuro i hala produkcyjna są kolejnym z elementów strategii rozwoju firmy. To wszystko daje nam poczucie dobrze wykonywanej pracy zawodowej.

Jesteśmy przekonani, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo coś interesującego dla siebie. W imieniu firmy Proffico mogę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by w pełni zrealizować Państwa potrzeby.