O nas

Firma Proffico działa na rynku sektora wodno-kanalizacyjnego. Jesteśmy aktywni w trzech uzupełniających się obszarach: woda pitna, ścieki i osady ściekowe. Od początku swojego istnienia realizujemy kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem nowych, nietypowych, często innowacyjnych rozwiązań technicznych. Nasz potencjał i poziom techniczny został doceniony przez znane i rozpoznawalne w całym świecie firmy – Proffico jest autoryzowanym partnerem następujących producentów i dostawców urządzeń:

 • Bucher Unipektin ze Szwajcarii – producent pras tłokowych do odwadniania osadów ściekowych,
 • Hydrograv z Niemiec – dostawca regulowanej kolumny napływu ścieków do osadników wtórnych oraz producent komputerowych aplikacji do symulacji i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków,
 • WaterSam z Niemiec – producent samplerów i automatycznych stacji do poboru próbek ścieków i wody,
 • Continental Industrie Blowers – producent przemysłowych dmuchaw odśrodkowych,
 • Evoqua (dawniej Wallace & Tiernan) – producent systemów do dezynfekcji wody, dozowania chloru, podchlorynu sodu i dwutlenku chloru,
 • Valmet – producent urządzeń pomiarowych do pomiaru suchej masy w osadach i zawiesiny w odcieku,
 • Xylem – producent systemów napowietrzania i dyfuzorów Sanitaire, pomp i mieszadeł do ścieków Flygt, Lowara, przepompowni ścieków TOP.

Proffico wytwarza również własne produkty pod następującymi markami:

 • Aquapack – paczkowarki do paczkowania wody pitnej (przerwy w dostawach wody, promocja wody),
 • Aquatrans – specjalistyczne przyczepki do transportu wody pitnej oraz wody paczkowanej,
 • Aquasave – moduły do dezynfekcji cystern wody,
 • Miksery dynamiczne PF – do ciągłego mieszania substancji w instalacjach technologicznych,
 • Saturatory wózkowe PSW-2 – model retro – do promocji wody wodociągowej,
 • Aquadrink – źródełka wody pitnej, dystrybutory i zdroje uliczne,
 • Zorro – mobilne chloratory do dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych

Gwarantujemy Państwu, że jakość i kultura techniczna wykonania naszych produktów stoją na najwyższym poziomie, a stosowane technologie poparte są wiarygodnymi referencjami.

Dopełnieniem działalności jest dostawa oryginalnych części zamiennych i serwis oferowanych urządzeń.

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne, wspomagają procesy logistyczne, zapewniają bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw wody oraz prowadzonych procesów oczyszczania ścieków i odwadniania osadów. Każdorazowo analizujemy zasadność ekonomiczną i możliwe oszczędności po stronie Użytkownika. Wykonujemy również dodatkowo badania pilotowe na miejscu w celu potwierdzenia przyjętych pierwotnie założeń.

Jesteśmy przekonani, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo coś interesującego dla siebie. W imieniu firmy Proffico mogę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by w pełni zrealizować Państwa potrzeby.

Cezary Rokicki
Prezes Zarządu