O nas

Kim jesteśmy

Sposób działania

czerwony

Od początku swojego istnienia w sposób zamierzony realizujemy strategię „błękitnego oceanu” w zakresie rynku wodociągowo – kanalizacyjnego. Nie akceptujemy rozwiązań tymczasowych oraz takich, w których techniczna jakość urządzeń nie daje pełnego zadowolenia naszym Klientom. Naszą ambicją jest budowanie organizacji, która w sposób elastyczny reaguje na potrzeby rynku, buduje długotrwałe relacje z klientami oraz odznacza się innowacyjnością.

Autoryzowane partnerstwo

czerwony

Nasz potencjał i poziom techniczny został doceniony przez znane i rozpoznawalne w całym świecie firmy – Proffico jest autoryzowanym partnerem następujących producentów i dostawców urządzeń:

  • Bucher Unipektin ze Szwajcarii – producent pras tłokowych do odwadniania osadów ściekowych,

  • Hydrograv z Niemiec – dostawca regulowanej kolumny napływu ścieków do osadników wtórnych oraz producent komputerowych aplikacji do symulacji i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków,

  • WaterSam z Niemiec – producent samplerów i automatycznych stacji do poboru próbek ścieków i wody,

  • Continental Industrie Blowers – producent przemysłowych dmuchaw odśrodkowych,

  • Lutz-Jesco – producent pompek dozujących, systemów do dezynfekcji wody, dozowania podchlorynu sodu i dwutlenku chloru,

  • Valmet – producent urządzeń pomiarowych do pomiaru suchej masy w osadach i zawiesiny w odcieku,

  • a Xylem brand – grupa produktów wiodących marek:

– Flygt – pompy i mieszadła do ścieków
– Lowara – pompy do wody
– Sanitaire – systemy napowietrzania

Nasze własne produkty

czerwony
Największą przyjemność daje nam tworzenie od podstaw własnych produktów, które z wielką dumą i nieskrywaną satysfakcją oznaczamy znakiem firmowym PROFFICO:

Aquapack

granatowy

urządzenie do pakowania wody pitnej w woreczki 

Aquasafe

granatowy

moduł dezynfekcji zabudowany na cysternach wody pitnej 

Zorro

granatowy

mobilny chlorator do dezynfekcji sieci wodociągowych

Snake

granatowy

system kontrolno – pomiarowy

SUW Kontener

granatowy

modułowa, wysokowydajna stacja uzdatniania wody

Generator

granatowy

wytwarzanie dwutlenku chloru w miejscu dozowania 

Mikser

granatowy

mieszanie wody z powietrzem dla odpowiedniego natlenienia 

Blizzard

granatowy

rozdzielacz powietrza – regulacja i kontrola przepływu powietrza 

Nasze zobowiązanie

czerwony
granatowy
niebieski
żółty
morski

Gwarantujemy Państwu, że jakość i kultura techniczna wykonania naszych produktów stoją na najwyższym poziomie, a stosowane technologie poparte są wiarygodnymi referencjami.

Dopełnieniem działalności jest dostawa oryginalnych części zamiennych i serwis urządzeń.

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne, wspomagają procesy logistyczne, zapewniają bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw wody oraz prowadzonych procesów oczyszczania ścieków i odwadniania osadów. Każdorazowo analizujemy zasadność ekonomiczną i możliwe oszczędności po stronie Użytkownika. Wykonujemy również dodatkowo badania pilotowe na miejscu w celu potwierdzenia przyjętych pierwotnie założeń.

Stawiamy na jakość i profesjonalizm – nowe, własne biuro i hala produkcyjna są kolejnym z elementów strategii rozwoju firmy. To wszystko daje nam poczucie dobrze wykonywanej pracy zawodowej.

Jesteśmy przekonani, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo coś interesującego dla siebie. W imieniu firmy Proffico mogę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by w pełni zrealizować Państwa potrzeby.

Misja

czerwony
granatowy
niebieski
żółty
morski

Naszą ambicją jest dostarczanie Klientom wysokiej jakości produktów oraz wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków.

Wyznaczamy sobie szczegółowe cele jakościowe, których osiąganie jest świadectwem realizacji naszej polityki jakości.

Certyfikat

Kompetencje i profesjonalizm firmy Proffico Sp. z. o. o. zostały potwierdzone przez uprawnioną jednostkę certyfikującą na zgodność z poniższą normą i wymaganiami: