Woda

Paczkowarka wody pitnej Aquapack 2.2

Paczkowarka wody pitnej Aquapack 2.2

Spis treści:

 1. Przeznaczenie
 2. Zakres zastosowań
 3. Specyfikacja techniczna
 4. Zasada działania
 5. Wymagania instalacyjne
 6. Jakość i trwałość zapakowanej wody
 7. Opakowanie
 8. Transport woreczków

1. Przeznaczenie

Automatyczna paczkowarka do wody typu PROFFICO Aquapack 2.2, przeznaczona do pakowania wody pitnej. Pomysł ten został skopiowany ze wzorców szwajcarskich i niemieckich, gdzie na głównych stacjach uzdatniania wody są zamontowane tego typu urządzenia. W Polsce, urządzenia tego typu stanowią praktyczne uzupełnienie planów bezpieczeństwa wody. Przy użyciu tego urządzenia przedsiębiorstwa wodociągowe uzyskują możliwość pakowania wody w worki foliowe z własnym logiem. Automatyczna paczkowarka wody pitnej zapewnia przedsiębiorstwom wodociągowym realną możliwość zapewnienia ciągłości dostaw wody bezpiecznej bakteriologicznie w przypadku awarii sieci wodociągowych lub w przypadku innych sytuacji kryzysowych. Dotychczasowo stosowane rozwiązanie – cysterny i beczkowozy z uwagi na problemy z zachowaniem czystości bakteriologicznej w większości przypadków dostarczają wodą nie zdatną do bezpośredniego spożycia. Sytuacja ta podyktowana jest faktem, że w związku z nieprzewidywalnym terminem wyjazdu (np. awaria sieci) nie jest możliwa skuteczna i czasochłonna dezynfekcja chemiczna zbiorników. Taka okoliczność stoi w oczywistej sprzeczności z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” w której to przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne mają zapewnić „dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody” jak również z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi które to określa bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie jakości wody w cysternach (załącznik 1 pkt. C do rozporządzenia).

Paczkowarka Aquapack 2.2 wykonana jest z materiałów stalowych w tym w większości ze stali nierdzewnej co z kolei zapewnia utrzymanie czystości mikrobiologicznej produktu. Zarówno woda pitna jak i folia opakowaniowa poddawane są ciągłej dezynfekcji – promieniowaniu ultrafioletowemu. Sterowanie maszyną odbywa się z poziomu pulpitu operatorskiego natomiast regulacja nastaw (wydajności i dozy) odbywa się w sposób manualny. Zastosowany automatyczny datownik pozwala na określenie daty produkcji lub przydatności do spożycia zapakowanej wody. Całość jest wykonana z materiałów najwyższej jakości a zastosowana armatura i podzespoły pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów.

2. Zakres zastosowań

Paczkowarki Aquapack mogą dostarczyć woreczki z wodą pitną w przypadku:

 • wystąpienia awarii sieci wodociągowych,
 • identyfikacji wtórnego skażenia wody w sieci wodociągowej,
 • wystąpienia klęsk żywiołowych (powodzie),
 • zamarzania / uszkodzenia przyłączy,
 • organizacji imprez masowych.

 

 

3.    Specyfikacja techniczna

Marka, typ:                                                                       Proffico Aquapack 2.2,

Atest PZH do kontaktu z woda pitną:                    tak,

Pakowany produkt:                                                      woda,

Wielkość dozy:                                                                regulacja od 0,5 do 1,0 l,

Wydajność:                                                                      1’200 do 1’500 worków/h,

Szerokość folii:                                                              320 mm,

Grubość folii:                                                                  ok. 0,08 – 0,1 mm,

Średnica wałka folii:                                                    max 330 mm,

Ciśnienie wody:                                                             ustabilizowane 2 – 3 bar,

Zapotrzebowanie mocy:                                            ok. 2.9 kW,

Napięcie zasilania:                                                       400 V,

Dezynfekcja wody:                                                       UV Wedeco,

Dezynfekcja foli:                                                            UV,

Dezynfekcja chemiczna:                                            tak – pompa perystaltyczna połączona z przepływomierzem, zbiornik roztworowy 5l, wtryskiwacz,

Filtr wody:                                                                        tak, 0,5 µm,

Kolory:                                                                               naturalna stal nierdzewna, RAL 7035, RAL 3020,

Transporter woreczków:                                            tak, ok 1,5 m,

Wykonywane czynności:                                            odwijanie folii z rolki, datowanie, formowanie i zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, dozowanie          

                                                                                              wody, zamykanie woreczka, transport woreczka do odbiorcy,

Gabaryty /bez układu zasilania/:                            ok. 1080 x 1050 x 2040 mm,

Masa:                                                                                  ok. 500 kg,

Obsługa:                                                                            1 osoba.

4. Zasada działania

Folia opakowaniowa w sposób skokowy odwijana jest z bębna poprzez system rolek i podawana pod lampę UV w celu sterylizacji. Wielkość skoku odpowiada długości woreczka, która z kolei jest zależna od wymaganej pojemności napełniania. Pomiędzy kolejnymi przesunięciami folia znajduje się w bezruchu przez około 1 sek. W tym czasie następuje wytłaczanie daty produkcji. Folia polietylenowa formowana jest w rękaw za pomocą kołnierza, a następnie zgrzewana za pomocą szczęki wzdłużnej. Tworzy to torebkę o szerokości ok. 135 mm. Pod wylotem rury nalewowej znajduje się para szczęk poprzecznych z profilowaną szczęką, której zadaniem jest zgrzanie poprzeczne górnej torebki i równoczesne oddzielanie dolnej. Woda przed wpłynięciem do torebki dezynfekowana jest wcześniej promieniami UV celem zachowania czystości bakteriologicznej. Po rozchyleniu szczęk poprzecznych następuje przesunięcie zgrzanego od dołu rękawa o ustaloną wielkość skoku. Przy kolejnym dosunięciu szczęk napełniony woreczek zostaje zgrzany w górnej jego części i oddzielony od rękawa. Odcięty woreczek osuwa się na ześlizg, a z niego na transporter odbierający. Obsługa zdejmuje woreczek z transportera i konfekcjonuje w opakowania zbiorcze.

5.    Wymagania instalacyjne

Urządzenie można montować w dowolnym pomieszczeniu po warunkiem spełniana opisanych poniżej

wymagań:

Pomieszczenie montażowe:      powierzchnia w kształcie zapewniającym racjonalne usytuowanie i obsługę urządzenia, drzwi wejściowe umożliwiające

                                                               wstawienie urządzenia, pomieszczenie posiadające wentylację, ogrzewanie, (najczęściej

                                                               urządzenie montowane jest w wydzielonym pomieszczeniu lub na terenie hali filtrów),

Energia elektryczna:                     400 V – 50 Hz (zabezpieczenie 25 A).

Woda pitna:                                      wydajność do 5 m3/h, ustabilizowane ciśnienie 2-3 bar.

6. Jakość i trwałość zapakowanej wody

Urządzenie z reguły montowane jest na terenie lokalnej stacji uzdatniania wody lub w innym odpowiednim miejscu posiadającym dostęp do sieci wodociągowej. Pakowaniu podlega woda wodociągowa spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Termin przydatności wody do spożycia pakowanej w woreczki foliowe nie powinien przekraczać 6 miesięcy, a same woreczki powinny być przechowywane w suchym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu.

 

Przykładowa szata graficzna na woreczkach foliowych.

7.    Opakowanie

Folia podlegająca przetworzeniu (recycling)

Woreczki na wodę wykonane są w 100% z najwyższej jakości polietylenu. Materiał ten w całości podlega recyklingowi i może być wielokrotnie przetwarzany na inne produkty. Jest to dokładnie taki sam materiał, z którego wykonywane są rury wodociągowe dostarczające wodę do odbiorców oraz produkowane są opakowania służące do przechowywania żywności. Folia na woreczki posiada stosowny atest PZH do kontaktu z wodą pitną a jego wydanie poprzedzone było badaniami laboratoryjnymi między innymi na możliwość tworzenia biofilmu. Wprowadzony przez Unię Europejską zakaz sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku (słomki, sztućce etc.) w żadnym stopniu nie dotyczy i nie odnosi się do opakowań stosowanych do żywności, jak również woreczków z wodą. Celem wzmocnienia wizerunku firmy proponuje się umieszczenie na woreczku znaku związanego z recyklingiem, co świadczyć będzie o ekologicznym podejściu przedsiębiorstwa wodociągowego do zmniejszania ilości powstających odpadów.

Folia biodegradowalna

Paczkowarki Aquapack przystosowane są również do przechowywania wody w woreczkach z foli biodegradowalnej. Ekologiczna folia biodegradowalna i kompostowalna produkowana jest z bio surowców tj. polimerów pochodzących z surowców odnawialnych, certyfikowanych zgodnie z normą DIN EN 13432 oraz ASTM D6400 (np. skrobia ziemniaczana). Folia taka ulega rozkładowi w środowisku naturalnym, może być przetwarzana z odpadami organicznymi w kompostowniach a pozyskany kompost wykorzystany m.in. w rolnictwie. Biodegradacja tworzyw (kompostowanie) ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie odpadów z tworzyw sztucznych zalegających na wysypiskach śmieci.

8. Transport woreczków

W zakresie wymogów dotyczących sposobu transportu woreczków z wodą zaleca się jedynie dotrzymanie należytej czystości i estetyki opakowania, ograniczenie nasłonecznienia, zachowanie w miarę możliwości chłodnej temperatury otoczenia oraz maksymalne skrócenie czasu dostawy do odbiorcy. Dla zachowania powyższych warunków najbardziej właściwe są skrzynki w kolorze niebieskim, wykonane z polietylenu, o wymiarach zewnętrznych 600x400x2000 mm. Choć nie jest to wymagane, zaleca się, aby skrzynki posiadały stosowny atest PZH. Takie opakowania mogą być transportowane w zwykłych samochodach dostawczych jak również w specjalnych przyczepach np. typu Proffico Aquatrans posiadających specjalne szuflady z zatrzaskami umożliwiające ich bezpieczny transport oraz termiczną obudowę.

Przyczepka do woreczków – Aquatrans.
Skrzynki transportowe.

Paczkowarka wody pitnej Aquapack 2.2​

Produkt

niebieski
AP 2.2 bez tła 01

Aquapack 2.2

Paczkowarka wody pitnej – Aquapack 2.3 1

Aquapack 2.3

Możliwości nabycia

niebieski
ikony nabycia-05

zakup

serwis

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Karolina Dudek

tel. +48 606 480 673

e-mail: karolina.dudek@proffico.com

Referencje

niebieski

Paczkowarki serii Aquapack zostały zamontowane w następujących przedsiębiorstwach wodociągowych:

Wodociągi Miejskie w Radomiu, PWiK w Starachowicach, ZWiK w Ciechanowie, KGK w Kozienicach, MPWiK w Rzeszowie, PWiK w Mińsku Mazowieckim, MPWiK w Warszawie, ŻWiK w Żaganiu, PWiK w Wyszkowie, PWiK w Gliwicach, PWiK w Węgrowie, Miejskie Wodociągi w Chojnicach.

Case study

czerwony