2020 czerwiec – Zorro w sytuacji alarmowej

Na łamach kwartalnika „Wodociągi Polskie” 12 (64) 2020 wiele uwagi poświęcono obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz temu, jak branża wodociągowa odnajduje się i funkcjonuje w nowej rzeczywistości. 

Wśród tematów wydania znalazł się artykuł Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łomży Pana Mariusza Konopki, w którym opisuje sytuację w jakiej znalazło się zarządzane przez niego przedsiębiorstwo po tym, jak decyzją wojewody podlaskiego Wojewódzki Szpital w Łomży został zmieniony na Jednoimienny Szpital Zakaźny wyspecjalizowany w leczeniu zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 

Nasz mobilny chlorator Zorro sprawdził się i tym razem udowadniając, że można za jego pośrednictwem prowadzić także dezynfekcję ścieków. 

czytaj więcej: Łomża … sytuacja alarmowa