2018 wrzesień – Oczyszczalnia ścieków w Lubartowie

Oczyszczalnia Ścieków w Lubartowie – dostawa prasy tłokowej Bucher o wydajności dobowej ponad 5 ton suchej masy na dobę wraz ze stacjami przygotowania polimeru, systemem pomiarowym i automatyką sterującą. W ramach zadania firma Proffico zrealizowała kompletną, wysokowydajną instalację mechanicznego odwadniania osadów ściekowych, co pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej przez suszarnię osadów ściekowych. Zastosowanie energooszczędnych pras tłokowych Bucher wraz z urządzeniami pomiarowymi poziomu suchej masy, przepływu i zużycia flokulantu skutkuje uzyskaniem maksymalnego fizycznie możliwego poziomu odwodnienia osadów przed ich suszeniem. Dzięki zastosowaniu pras Buchera typu HPS 7507 zużycie energii przez suszarnię uległo obniżeniu o 40%.