2015 październik – Pakowanie wody dla Kozienic

W dniu 12.10.2015 r. Proffico zawarło kolejną umowę na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do pakowania wody pitnej, tym razem dla potrzeb SUW Rodzinna ZWiK KGK Sp. z o.o. Umowa została podpisana w oparciu o złożoną ofertę przetargową bezpośrednio z Inwestorem – Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o.

Paczkowarka typu Aquapack 2 zapewni w pełni automatyczne pakowanie pitnej wody wodociągowej w jednolitrowe, foliowe woreczki z wydajnością ponad 2000 worków na godzinę przy zachowaniu jej wszystkich właściwości.

Dzięki temu rozwiązaniu, możliwa staje się dostawa wody pitnej dla mieszkańców w przypadku:

  • awarii sieci wodociągowej i zamarzania przyłączy,
  • wtórnego skażenia sieci wodociągowej,
  • klęsk żywiołowych (np. powodzie),
  • imprez masowych.

W zakres przedmiotu zamówienia realizowanego przez Proffico wchodzi również:

– dostawa, montaż i uruchomieni sprężarki dostarczającej powietrze do urządzenia pakującego,

– dostawa folii zgodnej z wymogami urządzenia i wymaganiami Zamawiającego,

– szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.