You are currently viewing 2021 czerwiec – Rozpoczynamy realizację kolejnego zadania

2021 czerwiec – Rozpoczynamy realizację kolejnego zadania

16 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Prażmowie na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Wągrodzkiej”. 

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, decyzji i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie modernizacji stacji uwzględniono:

  • modernizację ujęć wody;
  • zastosowanie układu napowietrzania wody surowej;
  • zastosowanie układu dwustopniowej filtracji na pojedynczych filtrach ciśnieniowych o wydajności 50 m³/h;
  • wymianę zestawu pomp sieciowych, pomp płucznych oraz dmuchawy do płukania filtrów;
  • zastosowanie systemu dezynfekcji chemicznej opartego na dozowaniu dwutlenku chloru;
  • zastosowanie nowego systemu sterowania i automatyki;
  • wykonanie zewnętrznych sieci między obiektowych;
  • remont ogólnobudowlany budynku stacji.

Wszystkie prace prowadzone będą w sposób niezakłócający ciągłości dostaw wody dla odbiorców. 

Zdobywamy kolejne, cenne doświadczenie zawodowe!