2017 marzec – Modernizacja kanalizacji sanitarnej na nieruchomości Cyfrowego Polsatu S.A.

W marcu 2017 r firma Proffico Sp. Z o.o. zrealizowała prace umowne na terenie nieruchomości Cyfrowego Polsatu S.A w ramach realizacji modernizacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonaliśmy prace których zakres obejmował między innymi:

  • Ułożenie nowego przewodu tłocznego wraz z studnią rewizyjną i odtworzeniem nawietrzni drogi z kostki
  • Dostawa i obsadzenie studni rewizyjnej na trasie rurociągu tłocznego
  • Dostawę i montaż pomp wraz z zaworem płuczącym, stopami sprzęgającymi, prowadnicami, orurowaniem oraz armaturą zwrotną i odcinającą w istniejącej studni pompowni
  • Dostawa i montaż sterowania dla pompowni z funkcją usuwania kożucha
  • Uruchomienie i rozruch pompowni
  • Inwentaryzacja geodezyjna rurociągu tłocznego

Wszystkie prace oraz dostawy zostały wykonane w sposób należyty i kompletny, bez uwag i zastrzeżeń.