2017 styczeń – moduł dezynfekcji Aquasave kolejny innowacyjny projekt Proffico

Moduł dezynfekcji Aquasave przeznaczony jest do skutecznej dezynfekcji wody magazynowanej w cysternach przy użyciu promieniowania UV. Dzięki temu urządzeniu przedsiębiorstwa wodociągowe w sytuacjach awaryjnych mogą dostarczać wodę w cysternach, która będzie bezpieczna bakteriologicznie i zdatna do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Zasada działania opiera się dezynfekcji fizycznej wody wypływającej ze zbiornika (promieniowanie UV z dawką ok. 800 J/m2). Wadą dotychczasowych rozwiązań było to, że zmuszały one użytkowników cystern do systematycznej dezynfekcji chemicznej zbiorników. Tego typu rozwiązanie oprócz aspektów ekonomicznych (koszty chlorowania) niosły za sobą pogorszenie walorów organoleptycznych dostarczanej wody a nade wszystko nie dawały całkowitej pewności w zakresie jej czystości mikrobiologicznej. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, ze ustawodawca narzucił bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie jakości wody w cysternach, których fizyczne spełnienie było częstokroć utrudnione. Dlatego firma Proffico, jako pierwsza na świecie zaprojektowała, wykonała i zastrzegła wzór użytkowy modułu dezynfekcji do cystern i zbiorników. Urządzenie dzięki własnemu zasilaniu zapewnia skuteczną, czynną dezynfekcję wody pitnej umożliwiającej bezpośrednie spożycie dostarczanej wody (przy założeniu że do cystern wprowadzana jest woda spełniająca wymagania jakościowe stawiane wodzie pitnej).