You are currently viewing 2022 listopad – Segmentowa Stacja Uzdatniania Wody Proffico w Brzozowie Starym

2022 listopad – Segmentowa Stacja Uzdatniania Wody Proffico w Brzozowie Starym

Zakończyliśmy realizację inwestycji dla Gminy Poświętne! 
 
W zeszłym tygodniu oddaliśmy do użytku kolejna stację segmentową, wykonaną w stylu skandynawskim jako idealne rozwiązanie dla małych i średnich gmin oraz przemysłu.
Stacja w Brzozowie Starym składa się z 6 kontenerów i posiada zdolność produkcji do 1’600 m³/d co daje możliwość zaopatrzenia w wodę ok. 16’000 mieszkańców.
W obiekcie znajduje się kompletne wyposażenie technologiczne w tym system napowietrzania ciśnieniowego (mieszacz statyczny + aerator) filtracja ciśnieniowa (jedno lub dwustopniowa), system płukania powietrzem, system płukania wodą (zbiornik + pompa), dezynfekcja dwutlenkiem chloru, pompownia sieciowa, dezynfekcja UV. Dmuchawa i pompa płuczna sterowne są falownikiem w funkcji stałego przepływu. Filtry wyposażono w odrębne przepływomierze i regulatory zapewniające ich równomierne obciążenie. Obiekt posiada funkcję zdalnego przekazu danych, awaryjnego zasilania oraz awaryjny system paczkowania wody pitnej.
Największą zaleta tego rozwiązania jest modułowość i możliwość składanie poszczególnych elementów technologii jak budowli z klocków Lego. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na wodę np. za 5 lat – dostawiamy następny kontener, który pozwoli na zwiększenie wydajności stacji. 
 
W ramach zadania dodatkowo zrealizowaliśmy: uzbrojenie 2 studni głębinowych, budowę dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody uzdatnionej o łącznej pojemności 500 m3, budowę odstojnika wód popłucznych, wykonanie dróg, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
Całość prac wykonana tak jak za dawnych lat, czyli w zgodzie, zrozumieniu i wspaniałej atmosferze ze strony Inwestora i Użytkownika.
 
Dziękuję wszystkim pracownikom Proffico za ich trud, wysiłek i zaangażowanie w tym zaawansowanym technicznie projekcie.