You are currently viewing 2022 lipiec – Paczkowarka Aquapack w Starogardzie Gdańskim

2022 lipiec – Paczkowarka Aquapack w Starogardzie Gdańskim

W lipcu na jednym z dwóch ujęć należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim, w Stacji Uzdatniania Wody Południe, została zainstalowana paczkowarka Aquapack 2.3. 

Urządzenie pakuje wodę w woreczki, które mogą być dostarczane mieszkańcom miasta i okolic w przypadku wystąpienia awarii lub w innych sytuacjach kryzysowych.