You are currently viewing 2023 listopad – Wizyta przedstawicieli wodociągów z Ukrainy

2023 listopad – Wizyta przedstawicieli wodociągów z Ukrainy

Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów z Czernichowa na Ukrainie.

W trakcie spotkania wizytowaliśmy między innymi kontenerową stację uzdatniania wody w Kobyłce, za co dziękujemy Pani Burmistrz Edycie Zbieć i Panu Prezesowi Sebastianowi Budziszewskiemu.

To już nasze kolejne spotkanie z kolegami z Ukrainy zacieśniające naszą współpracę.