2013 październik – Pakowanie wody dla Radomia

Na początku października 2013 r. Proffico Sp. z o.o. podpisało umowę na dostawę automatycznej paczkowarki wody dla miasta Radom. Umowa została podpisana z generalnym wykonawcą – firmą Aqua Seen z Warszawy. Inwestycja dotyczy zadania pn. „Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia”, które to jest realizowane w formule żółtego FIDICa (zaprojektuj i wykonaj).

Urządzenie zostanie dostarczone na największą stację uzdatniania wody w Radomiu tj. SUW Sławno. Specjalnie przygotowana paczkowarka typu Aquapack 2 zapewni pakowanie wody wodociągowej w jedno litrowe woreczki z wydajnością ponad 2000 worków na godzinę przy zachowaniu jej wysokich walorów smakowych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa staje się dostawa wody pitnej dla mieszkańców przy:

  1. awariach sieci wodociągowej i zamarzaniu przyłączy,
  2. imprezach masowych,
  3. w przypadkach wtórnego skażenia sieci wodociągowej,
  4. w przypadkach występowania klęsk żywiołowych (np. powodzie).