2013 listopad – Tłokowa prasa Bucher dla Puław

W ubiegłym miesiącu został rozstrzygnięty przetarg pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w Puławach”. W ramach niniejszego zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją gospodarki osadowej. W projekcie przewidziano zastosowanie szwajcarskich urządzeń tj. pras tłokowych Bucher oraz suszarni taśmowej Dry-Sys. Wymagany stopień odwodnienia osadów na prasach tłokowych został określony na poziomie minimum 30% s.m. przy zużyciu poliektrolitu nie większym niż 10 kgAS/ts.m co daje ponad 40% oszczędności z tytułu eksploatacji suszarni. Ponadto w ramach kontraktu planuje się budowę nowych budynków odwadniania i suszenia osadów, budynku socjalnego ze sterownią oraz obiektów związanych z gospodarką gazową. Zadanie realizowane jest w formule żółtego FIDICa (zaprojektuj i wykonaj) a generalnym wykonawcą inwestycji została Inżynieria Rzeszów. Planowany termin ukończenia inwestycji to październik 2015 roku.