You are currently viewing 2024 kwiecień – Certyfikat ISO 9001:2015

2024 kwiecień – Certyfikat ISO 9001:2015

Proffico Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie produkcji, montażu, serwisu i najmu urządzeń i instalacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Uzyskanie Certyfikatu nie jest proste – wymaga dużego zaangażowania całej załogi jak również efektywnego zarządzania procesami.
 
Certyfikat PN-EN 9001:2015 jest potwierdzeniem, że wszyscy nasi Klienci i partnerzy handlowi mogą liczyć na produkty najwyższej jakości oraz na profesjonalną obsługę.