2018 styczeń – Prasy tłokowe Bucher w Józefowie

W styczniu 2018 roku w ramach projektu pod nazwą: „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym” Proffico podpisało umowę na realizację kompletnej instalacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Inwestorem w tym zadaniu jest Miasto Józefów, użytkownikiem Hydrosfera Józefów Sp. z o. o., generalnym wykonawcą jest Instal Warszawa S.A. a Proffico pełni rolę podwykonawcy odpowiedzialnego za dostawę montaż i uruchomienie kompletnej instalacji odwadniania osadów ściekowych. Dzięki tej instalacji w zakresie technologii odwadniania osadów ściekowych miasto Józefów dołączyło do grupy miast dysponujących najbardziej wydajnymi rozwiązaniami technicznymi dostępnymi obecnie na rynku. Najbardziej istotne cechy instalacji odwadniania opartej o prasy Bucher to wysoki poziom odwodnienia, przy niskich kosztach eksploatacji. Te cechy oraz bardzo długa żywotność pras tłokowych przesądziły o ich zastosowaniu w Józefowie, podobnie jak w innych miastach europejskich, w szczególności zaś w metropolii Londyn.