Sierpień 2017 r. – Prasy tłokowe Bucher w Lubartowie

W sierpniu 2017 roku w ramach projektu pod nazwą: „Rozbudowa przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie” Proffico podpisało umowę na realizację kompletnej instalacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Inwestorem w tym zadaniu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w z siedzibą w Lubartowie, generalnym wykonawcą jest Inżynieria Rzeszów S.A. a Proffico pełni rolę podwykonawcy odpowiedzialnego za dostawę montaż i uruchomienie kompletnej instalacji odwadniania osadów ściekowych. Pod względem technicznym instalacja ta będzie bliźniaczą w stosunku do instalacji w Puławach. Technologia odwadniania osadów ściekowych zastosowana w Lubartowie charakteryzuje się podobnie jak instalacje w Radomiu, Puławach, czy Rzeszowie wysokim poziomem odwadniania osadów przy niskich kosztach eksploatacyjnych, co zdecydowało o ich zastosowaniu w wielu europejskich miastach, w tym w aglomeracji Londyn.