2017 sierpień – Prasy tłokowe Bucher w Lubartowie

W Lubartowie, generalnym wykonawcą jest Inżynieria Rzeszów S.A. a Proffico pełni rolę podwykonawcy odpowiedzialnego za dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji odwadniania osadów ściekowych. Pod względem technicznym instalacja ta będzie bliźniaczą w stosunku do instalacji w Puławach. Technologia odwadniania osadów ściekowych zastosowana w Lubartowie, podobnie jak instalacje w Radomiu, Puławach czy Rzeszowie, charakteryzuje się wysokim poziomem odwadniania osadów przy niskich kosztach eksploatacyjnych. Są to argumenty, które zdecydowały o wykorzystaniu do odwadniania osadów prasy Bucher w wielu europejskich miastach, w tym w aglomeracji Londyn.