You are currently viewing 2023 sierpień – Stacja Uzdatniania Wody w Rekowie Górnym już pracuje

2023 sierpień – Stacja Uzdatniania Wody w Rekowie Górnym już pracuje

Miesiąc temu oddaliśmy stację uzdatniania wody Rekowie Górnym. Jest to największa i najnowocześniejsza stacja w gminie Puck. Posiada wydajność 120 m³/h tj. ok. 2’400 m³/d i w klasycznym układzie filtracji ciśnieniowej usuwa ponadnormatywne związki żelaza, manganu, jonu amonowego oraz barwy.
Proffico w tym zadaniu było odpowiedzialne za część technologiczną tj. układ aeracji, filtracji, dezynfekcji, orurowanie itp. Generalnym Wykonawcą zadania była firma Glembud z Łebcza.
Brak możliwości płukania filtrów powietrzem oraz konieczność zastosowania zaworów membranowych było wymogiem technicznym dokumentacji projektowej, a zamawiający na etapie prowadzonego postepowania przetargowego nie dopuścił możliwości zastosowania dodatkowo płukania powietrznego oraz przepustnic z napędem pneumatycznym.
Ciekawostką jest fakt, że na czas prowadzonej przebudowy, Proffico dostarczyło zastępczą – kontenerową stację uzdatniania wody o wydajności 90 m³/h.
Poziom techniczny oraz jakość techniczna wykonania do oceny na zdjęciach.
Dziękujemy naszym pracownikom w szczególności koledze Rafałowi.