You are currently viewing 2023 sierpień – Microsoft i nagroda dla pracownika Proffico

2023 sierpień – Microsoft i nagroda dla pracownika Proffico

Od trzech miesięcy Proffico realizuje instalację uzdatniania wody chłodniczej serwerów komputerowych Microsoft. Nasza praca nie jest zbyt skomplikowana pod względem technicznym, natomiast jest wyjątkowo ciężka pod względem przepisów BHP. Microsoft jako amerykańska firma przykłada ogromną wagę do potencjalnych wypadków przy pracy i ewentualnych roszczeń z tego tytułu. W efekcie finalnym oprócz typowych środków ochrony osobistej jak: kask, okulary, obuwie, kamizelki itp. nasi pracownicy muszą stosować się do innych zasad takich jak:
  • obowiązek stosowania masek gazowych i długich rękawic przy klejeniu rur PCV (temperatura otoczenia ponad 30 stopni),
  • zakaz używania drabin,
  • zakaz używania podestów powyżej dwóch stopni (30 cm),
  • zakaz używania wysuwanych nożyków,
  • zakaz używania narzędzi zasilanych napięciem 230V, itp.
Pracownik łamiący ww. przepisy dostaje tylko jedno ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie jest równoznaczne z dożywotnim opuszczeniem miejsca budowy. Jak nietrudno się domyśleć, przy wielu ekipach budowlanych na tak wielkim placu budowy przypadków wydalenia pracowników różnych firm było co najmniej kilka dziennie. W odniesieniu do podpisanych umów i kar, zastąpienie wydalonych pracowników nowymi osobami dla każdej firmy było i jest dużym problemem.
Dlatego jest nam niezmiernie miło pochwalić się, że nasi pracownicy nie tylko, że nie dostali żadnych ostrzeżeń a wręcz byli nagradzani za swoją pracę i dostosowywanie się do obowiązujących zasad. Świadczy to nie tylko o ich rzetelności, ale także zrozumieniu reguł gry i szacunku dla drugiej strony. Dziękujemy i składamy wyrazy szczególnego uznania dla kolegi Marcina – zdobywcy nagrody BHP (Marcin to wielki mężczyzna o gołębim sercu, a teraz został nasza gwiazdą :-)). Gratulacje!
 
P.S.
Kilka informacji technicznych:
  • woda chłodząca rdzenie procesorów krąży w układzie zamkniętym,
  • woda zasilająca podlega procesom uzdatniania opartych na filtracji ciśnieniowej i systemach membranowych w tym RO),
  • każde urządzenie, obieg czy instalacja jest zdublowana,
  • moc przyłączeniowa tego typu serwerów (popularnych chmurek) wynosi ok 80 MW…