You are currently viewing 2023 wrzesień – Przebudowa układu napowietrzania

2023 wrzesień – Przebudowa układu napowietrzania

W czerwcu rozpoczęliśmy realizację zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej”, w zakres którego wchodziła modyfikacja systemu napowietrzania wody.
Wydajność stacji –  100 m³/h.
Dotychczasowy system oparty był na trzech napowietrzaczach wodno – powietrznych połączonych szeregowo (zielone zbiorniki na ostatniej fotografii). Problem eksploatacyjny dotyczył ich zarastania, trudnego czyszczenia oraz niskiego stopnia natlenienia wody (ok. 3-4 mgO2/l).
 
Proffico w ramach realizacji zadania zaprojektowało i wykonało układ napowietrzania oparty na dwóch mieszaczach statycznych, zbiorniku kontaktowym oraz systemie dystrybucji powietrza Blizzard. Dzięki temu użytkownik uzyskał możliwość natlenienia wody do 8,5 mgO2/l, łatwość czyszczenia mikserów oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Na uwagę zasługuje przyporządkowanie każdego miksera do konkretnej pompy głębinowej celem uzyskiwania właściwych prędkości przepływu (dotychczasowa praca SUW polegała na załączaniu jednej lub dwóch pomp).