You are currently viewing 2024 kwiecień – Proffico na Politechnice Poznańskiej

2024 kwiecień – Proffico na Politechnice Poznańskiej

Prezes Cezary Rokicki gościł na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w ramach spotkań, które odbywają się pod hasłem „Nauka i praktyka”. 

Na spotkaniu ze studentami drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska Prezes Cezary Rokicki opowiedział o chemicznych aspektach dezynfekcji wody.