2014 sierpień – Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Morąg

W sierpniu 2014 r. pomiędzy Proffico Sp. z o.o. a Instalem Warszawa S.A (pełniącego funkcje generalnego wykonawcy) podpisana została umowa realizacyjna na dostawę i montaż drobnopęcherzykowego systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Morągu. W ramach tego zadania Proffico dostarczy i zainstaluje w komorach osadu czynnego membranowe dyfuzory dyskowe typu Sanitaire Silver II oraz wolnoobrotowe mieszadła Flygt. Instalacja napowietrzania zostanie dodatkowo wyposażona w specjalną konstrukcję nośną zapewniającą jej ewentualne wyciagnięcie bez konieczności opróżniania reaktora.