2016 wrzesień – Proffico partnerem w X Jubileuszowej Konferencji pn. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

W bieżącej, jubileuszowej edycji konferencji będą poruszane aktualne bieżące kwestie, jak odzysk energii, odwadnianie i zagospodarowanie osadów jak i inne bieżące problemy np. kwestia niedozwolonego już składowania osadów. Gwarantem szerokiego zakresu tematycznego naszej konferencji oraz jej merytorycznej kompetencji będzie liczne grono najlepszych krajowych i zagranicznych specjalistów. Naświetlona problematyka zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych dyskutowana będzie nie tylko w ramach indywidualnych prezentacji, ale także w formie paneli dyskusyjnych i zapewne podczas wielu kuluarowych dyskusji.

Linki:

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/relacje-z-konferencji/pojedyncza-relacja/