2016 luty – Proffico partnerem II Forum Ochrony Środowiska

Patronat merytoryczny i organizator: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.
Miejsce, data: Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie, 15-16.02.2016 r.

II Forum Ochrony Środowiska, którego mieliśmy zaszczyt być partnerem, poświęcone zostało ochronie klimatu w kontekście rozwoju miast oraz szansom, jakie stawia przed przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi energia odnawialna. Podczas debat poruszono kwestie moralnych aspektów ochrony środowiska, podkreślono konieczność zmiany sposobu myślenia o środowisku oraz wprowadzenia nowego proekologicznego stylu życia. Celem spotkania było też zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia uczciwej debaty i etyczną ocenę modeli rozwoju, a także na pasję, która powinna towarzyszyć trosce o ekosystem. Podczas forum mieliśmy okazję poznać opinię wielu autorytetów w dziedzinie ochrony środowiska takich jak prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, prof. Jadwiga Rotnicka – Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Prof. Andrzej Mizgajski – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, prof. Marek Gromiec – Przedstawiciel Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, dr Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP, Olgierd Dziekoński – doradca Prezesa BOŚ oraz wielu innych. Spotkanie dało nam również możliwość zaprezentowania naszych innowacyjnych rozwiązań w kwestii zaopatrzenia mieszkańców w wodę, które idealnie wpisują się w proekologiczną politykę rozwoju miast.