You are currently viewing 2022 luty – Stacja kontenerowa jako rozwiązanie docelowe dla Gminy Poświętne

2022 luty – Stacja kontenerowa jako rozwiązanie docelowe dla Gminy Poświętne

Ruszyliśmy z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym”, w którym przewidziano:

  • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody o wydajności 78 m³/h;
  • budowę zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 500 m³;
  • budowę zbiorników na wody popłuczne;
  • wykonanie sieci między obiektowych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, elektrycznej i teletechnicznej;
  • wymianę obudów studziennych;
  • wykonanie nowego zjazdu z drogi powiatowej na teren obiektu;
  • utwardzenie terenu wraz z wykonaniem dróg komunikacji wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu;
  • wymianę istniejącego ogrodzenia. 

Całość zadania zgodnie z umową ma być zrealizowana do listopada 2022 roku. 

Mamy nadzieję, że nasza kontenerowa stacja uzdatniania wody w wersji stacjonarnej prezentować się będzie okazale!

Co do jakości i funkcjonalności obiektu nie mamy żadnych wątpliwości. 

Przystępujemy do działania.