You are currently viewing 2022 kwiecień – Woda, Ścieki, Człowiek, Środowisko – Licheń

2022 kwiecień – Woda, Ścieki, Człowiek, Środowisko – Licheń

Konferencja w Licheniu – tu wypada być !

I dlatego Proffico było – przedstawiliśmy naszą działalność w referacie technicznym a na stoisku zaprezentowaliśmy produkty. 

Ale przede wszystkim po dłuższej przerwie mieliśmy możliwość spotkania najlepszych wykładowców, prelegentów, fachowców, mogliśmy podyskutować o branżowych problemach w oficjalnych panelach programowych …. a także w swobodniejszej atmosferze. 

Już myślimy o jubileuszowej edycji w przyszłym roku.  

W Licheniu wypada być – i my tam będziemy!