You are currently viewing 2022 luty – prasa Bucher w Łowiczu

2022 luty – prasa Bucher w Łowiczu

01.02.2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Proffico Sp. z o.o. a Gminą Miasto Łowicz na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – ZADANIE IC (instalacja odwadniania osadu – w obiekcie nr 19)”.  Kontrakt przewiduje:

  • wstawienie i posadowienie prasy odwadniającej osady;
  • wykonanie konstrukcji wsporczej do prasy wraz z pomostem;
  • wykonanie elektryki i AKPiA związanej z obsługą prasy;
  • wykonanie rurociągów technologicznych, stacji polimeru oraz układu dozowania mleka wapiennego i koagulantu;
  • wykonanie zsypu osadowego z przenośnikami odprowadzającymi;
  • przeprowadzenie rozruchu technologicznego. 

W tym roku uruchomimy kolejną Instalację Mechanicznego Odwadniania Osadów opartą na prasie tłokowej Bucher.