You are currently viewing 2024 kwiecień – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grójcu

2024 kwiecień – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grójcu

 
18 kwietnia Proffico podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.  na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Grójcu przy ul. Lewiczyńskiej.
Stacja posiada wydajność ponad 100 m3/h uzyskiwaną w ramach prowadzonej tradycyjnej ciśnieniowej filtracji dwustopniowej. Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z KPO, zadanie zostało warunkowo podzielone na dwa etapy: Etap 1 – opracowanie trójwymiarowej dokumentacji projektowej (rok 2024), Etap 2 – realizacja robót na podstawie opracowanej dokumentacji po ewentualnym uzyskaniu dofinasowania (rok 2025). Zaletą tej formuły w tym przypadku jest przyszłoroczna realizacja robót przy zagwarantowanym – obecnym poziomie cenowym tj. z okresu sprzed wprowadzenia KPO.