2013 wrzesień – VII konferencja pn. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

Charakterystyczny dla ostatnich lat dynamiczny rozwój krajowej infrastruktury w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych opartych na ich suszeniu i spalaniu wyraźnie zwolnił tempo. Nowe instalacje do suszenia i spalania osadów nie są obecnie uruchamiane tak seryjnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Trend ten jest jak najbardziej zrozumiały. Krajowy potencjał zagospodarowania osadów ściekowych metodami termicznymi, o udziale wynoszącym 37% wśród innych metod przeróbki osadów, osiągnął poziom lokujący Polskę wśród najbardziej zaawansowanych w tym względzie krajów UE. Wynik ten, niemożliwy do osiągnięcia bez szerokiego zaangażowania wielu środowisk, a szczególnie bez udziału funduszy z UE jest powodem do dumy, gdyż uporządkowanie gospodarki osadami to nie tylko spełnienie określonych wymagań prawa wspólnotowego, ale to także znaczący krok w kierunku ograniczenia oddziaływania na środowisko. Od strategii planowania oraz etapu budowy instalacji do suszenia i spalania osadów przeszliśmy obecnie do roli eksploatatorów tego rodzaju nowych, praktycznie dotąd w Polsce nieistniejących, instalacji. Rola ta nie jest łatwa, tym bardziej, że na etapie projektowania, budowy, uruchamiania a następnie w pierwszych latach eksploatacji wyszło na jaw sporo błędów czy niedociągnięć, które utrudniają, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają osiągnięcie planowanej wydajności i dyspozycyjności nowych suszarni czy spalarni osadów. Ponadto na osadowej mapie Polski nadal jest jeszcze sporo „białych plam”, które pilnie wymagają podjęcia budowy tego typu instalacji. Nie wszystko zatem, w tej naszej branży, jest aż tak optymistyczne, aby nie było problemów i tematów do poruszenia oraz dyskusji podczas VII edycji naszej Konferencji. Spojrzenie na krajowe problemy w zakresie eksploatacji już wybudowanych instalacji do suszenia i spalania osadów, w tym na projekty budowy kolejnych nowych instalacji zostanie poszerzone o wystąpienia zagraniczne związane z najnowszymi trendami w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, szczególnie w oparciu o metody termiczne. Gwarantuje to tradycyjnie już obszerny i wieloaspektowy program VII edycji Konferencji. W aneksie Konferencji przewidziano jak zwykle zwiedzanie nowo uruchomionej instalacji. Będzie to tym razem najnowsza suszarka taśmowa, jaka od końca 2012 r. pracuje na terenie Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Toruniu. Wszystkich naszych stałych Uczestników, ale także nowych serdecznie zapraszamy w imieniu opiekuna naukowego dr inż. Tadeusza Pająka Eur Ing oraz firmy Abrys.