2013 sierpień – Tłokowe prasy Bucher zostaną zamontowane…

Został rozstrzygnięty przetarg pn. „Modernizacja gospodarki osadowej w Radomiu”. W ramach niniejszego zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją gospodarki osadowej polegających na obniżeniu kosztów zużycia energii cieplnej przez istniejącą suszarnię osadów ściekowych. W ramach projektu przewidziano fermentację osadów z produkcją biogazu i kogeneracją oraz zastosowanie nowej zagęszczarki i pras tłokowych w celu maksymalnego odwadniania osadów przed ich suszeniem. Wymagany stopień odwodnienia osadów na prasach tłokowych został określony na poziomie minimum 30% s.m. przy zużyciu polimeru nie większym niż 10 kg A.S./t s.m. Szacuje się, że dzięki zastosowaniu dwóch pras Bucher typu HPS 7507 zużycie energii przez suszarnię spadnie aż o 40%. Ponadto w ramach kontraktu planuje się modernizację budynku zagęszczania osadu, budynku odwadniania i suszenia osadu, budowę nowych budynków fermentacji metanowej, budynku socjalnego ze sterownią oraz obiektów związanych z gospodarką gazową. Zadanie realizowane jest w formule żółtego FIDICa (zaprojektuj i wykonaj) a generalnym wykonawcą inwestycji został IDS-BUD z Warszawy. Planowany termin ukończenia inwestycji to lipiec 2015 r.