2017 marzec – III Forum Ochrony Środowiska

Patronat merytoryczny i organizator: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.
Miejsce, data: Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie, 06-07.03.2017 r.

III Forum Ochrony Środowiska gdzie firma Proffico miała zaszczyt być mecenasem wieczoru , osnute było na kanwie „ Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zaprojektowanej przez Ministra Rozwoju. Podczas debat poruszano kwestie związaną z nowym prawem wodnym jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce, Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego i propozycje rozwiązań dla branż wodno-kanalizacyjnych, adaptację systemów odwadniania do zmian klimatycznych, zagospodarowania przestrzenne a systemy odwadniania, Zimowy Pakiet Klimatyczno-Energetyczny UE jako inspiracja dla rozwoju nowych modeli działania przedsiębiorstw komunalnych, potencjał adaptacji miast do zmian klimatu poprzez zielono-niebieską infrastrukturę, zastosowanie zielonej infrastruktury w nowoczesnej gospodarce wodami opadowymi.

Program konferencji zaingurował uroczysty panel dyskusyjny, do udziału w którym zaproszono znakomite nazwiska z dziedziny świata polityki i nauki. Mieliśmy okazję poznać opinię wielu autorytetów w tycz dziedzinach takich jak prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, prof. dr hab. Jerzego Hausnera – z wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy –  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grzegorz Wiśniewski – Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, dr hab. Inż. Paweł Licznar – prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej, Maciej Kiełbus – Ekspert prawny Związku Miast Polskich, dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP, Andrzej Osiński – ekspert IGWP.