2015 październik – Proffico partnerem generalnym IX konferencji pn. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

W dniach 6-8 października 2015 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnej – IX edycji konferencji z cyklu „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, tym razem jako partner generalny wydarzenia.

Ta edycja była dla nas szczególnie ważna, gdyż razem z patronatem spotkania – MPWiK w Puławach, zaprezentowaliśmy Państwu nowoczesną Instalację Mechanicznego Odwadniania Osadów – prasę tłokową Bucher, która była wiodącym przykładem zastosowania metod przekształcania osadów w praktyce.

Konferencja poświęcona była również bieżącym zagadnieniom związanym z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem szeroko rozumianych metod termicznych, w tym Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów, zrealizowanej również na potrzeby aglomeracji Puławy, która kontynuuje obróbkę osadów po procesie odwadniania.

Obie instalacje można było zobaczyć z bliska podczas wizyty technicznej zorganizowanej w ramach konferencji.

Merytorycznym wsparciem spotkania były liczne wykłady i referencje zagraniczne, szczególnie z Niemiec, które w zakresie wdrażania termicznego przekształcania osadów są wiodącym krajem w UE. Zabrało głos wiele polskich i światowych autorytetów oraz instytucji z branży odwadniania, suszenia i spalania osadów. Zostały przedstawione liczne krajowe i zagraniczne referaty na temat optymalizacji odzysku energii z osadów ściekowych wskutek umiejętnego łączenia nowoczesnych metod ich przeróbki, a także kwestie finansowo-ekonomiczne, zwłaszcza te dotyczące kosztów eksploatacyjnych.

Dziękujemy Państwu za wspólny udział w konferencji.