You are currently viewing 2020 marzec – Dezynfekcja ścieków Coronavirus

2020 marzec – Dezynfekcja ścieków Coronavirus

Ostatnie dni pokazują wszechstronność zastosowań naszych mobilnych chloratorów Zorro.

W związku z koniecznością zwiększenia potencjału szpitali w zakresie opieki nad chorymi zakażonych koronawirusem, część dotychczasowych szpitali zostało przekształconych w trybie nagłym na placówki typu zakaźnego. Sytuacja taka w odniesieniu do wymogów prawnych oraz potrzeby dochowania należytej staranności, spowodowała konieczność skutecznej dezynfekcji powstających ścieków. Chloratory Zorro i w tym przypadku stały się idealnym rozwiązaniem, ponieważ umożliwiają dezynfekcję ścieków poprzez rozpylanie roztworu podchlorynu sodu bezpośrednio w kanałach. Zabudowa urządzenia zwyczajowo trwa pół godziny a jego obsługa sprowadza się jedynie do okresowego uzupełniania dezynfektanta.

Jesteśmy dumni, że nasz autorski produkt sprawdza się również i w takich nietypowych sytuacjach kryzysowych.

Na obecną chwilę mobilne chloratory zostały już zamontowane w szpitalach w Łomży, Puławach, Lublinie, Piszu i Białymstoku.