Ścieki

Mieszadła strumieniowe

Mieszadła strumieniowe Flygt łączą opatentowaną technologię pompy Flygt N z nowatorskim zespołem eżektora, tworząc unikalny, wysokosprawny i efektywny system mieszania. Mieszadła takie są idealnym rozwiązaniem dla wymagających technologii ścieków i osadów, w których preferowane są instalacje suche. 

Połączenie dwóch innowacyjnych rozwiązań Flygt w jeden skuteczny system mieszadła strumieniowego zapewnia najwyższą sprawność, przy najniższym możliwym koszcie eksploatacyjnym. Dzięki zastosowaniu mieszadeł strumieniowych wytwarzany jest silny przepływ masowy, który minimalizuje osiadanie cząstek stałych i w konsekwencji tworzenie się złogów osadów. 

Ten niezwykle uniwersalny, montowany do podłoża system, zapewnia odpowiednio wysokie parametry mieszania w zbiornikach przy częściowym napełnieniu i niskim poziomie cieczy, jak również w zbiornikach napełnionych całkowicie.

mieszadla strumieniowe Flygt

Pompa Flygt N

W przeciwieństwie do konwencjonalnych pomp pompujących ciecze z zawartością cząstek stałych, w których doświadcza się utraty sprawności wskutek zatykania, pompy Flygt utrzymują sprawność na niezmienionym poziomie, niezależnie od składu cieczy. Określa się to mianem stałej sprawności. Jest to możliwe dzięki opatentowanym rozwiązaniom samoczyszczącej hydrauliki pomp N obejmującym odgięte skośne do tyłu krawędzie łopatek wirnika, rozszerzający się rowek odprowadzający oraz zintegrowany trzpień naprowadzający.  

Oprócz wyjątkowej odporności na zatykanie, opatentowana technologia pomp N pozwala na przesyłanie osadów komunalnych o koncentracji nawet do 8% suchej masy. Dla aplikacji do cieczy zawierających materiały ścierające dostępna jest wersja hydrauliki z trwałego żeliwa Hard-Iron™, utrzymująca maksymalną sprawność eksploatacyjną pomp. Pompy Flygt N są  dostępne także w wersji przeciwwybuchowej.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych pomp instalowanych na sucho, pompy Flygt N wyposażane są w silnik elektryczny zintegrowany z zespołem hydraulicznym umieszczony w jednej obudowie (konstrukcja monoblokowa). Dzięki temu pompy Flygt N są bardziej zwarte, a tym samym łatwiejsze i tańsze w montażu.

Innowacyjny zespół eżektora 

Starannie zaprojektowany, niezatykający się zespół eżektora skłąda się z dużej dyszy wylotowej oraz rury eżektora ze specjalnie ukształtowanym wlotem. Średnica wylotu dyszy została tak zaprojektowana, aby przepuścić ciała stałe o takiej wielkości jak przelot pompy. Pompa generuje pierwotny strumień doprowadzany do zbiornika poprzez system rurociągów zakończonych dyszą. Gdy strumień ten wprowadzany jest do rury eżektora, indukowany jest strumień wtórny z otaczającej cieczy. Komputerowa symulacja dynami cieczy pokazuje jednoznacznie oddziaływanie pomiędzy dyszą wylotową a rurą eżektora. Strumień pierwotny jest wzmacniany w następstwie generowania strumienia wtórnego.

Korzyści

  • maksymalna sprawność i wydajność mieszania,
  • długotrwała sprawność pompy i redukcja kosztów energii,
  • kompaktowa budowa pompy niewymagająca specjalnej obudowy,
  • łatwy dostęp i serwis poza zbiornikiem, 
  • możliwość pracy przy niskim poziomie cieczy, 
  • skuteczna obróbka osadów o koncentracji do 8% suchej masy

Więcej informacji znajdziesz w pliku pdf.

Mieszadła strumieniowe

Produkty

żółty

Mieszadła serii 4400

Mieszadła serii 4500

Mieszadła serii 4800

Mieszadła serii 4600

Możliwości nabycia

żółty
ikony nabycia-04

zakup

ikony nabycia-01

serwis

Zapytaj o szczegóły

Skontaktuj się ze specjalistą dedykowanym temu produktowi

Arkadiusz Witak

+48 885 805 502

e-mail: arkadiusz.witak@proffico.com

Referencje

żółty

Zalety oferowanych mieszadeł doceniają: EKO Radomsko Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków w Sułkowicach gm. Chynów, Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie, Firma Usługowo-Handlowa Damian Wąsiewski, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu, Solida Radosław Muszyński Sp. z o.o. Warszawa

Case study

czerwony

Broszury

żółty